• Lördag 25 december, 2021
  Årgång 2

  JULDAGEN - Jesu födelse

  Jes 9:2-7
  1 Joh 1:1-4
  Joh 1:1-14 och Luk 2:1-20 (som läses varje år)
  Ps 72:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 26 december, 2021
  Årgång 2

  ANNANDAG JUL eller DEN HELIGE STEFANOS DAG - Martyrerna

  Jer 20:7-11
  Apg 7:55-8:8
  Luk 12:49-53
  Ps 46:1-8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 1 januari, 2022
  Årgång 2

  NYÅRSDAGEN - I Jesu namn

  Jes 49:13-16
  Heb 13:5-8
  Luk 13:6-9
  Ps 121

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 2 januari, 2022
  Årgång 2

  SÖNDAGEN EFTER NYÅR - Guds hus

  Jes 55:5-7
  Rom 12:1-2
  Mark 11:15-19
  Ps 84:2-5

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Torsdag 6 januari, 2022
  Årgång 2

  TRETTONDEDAG JUL - Guds härlighet i Kristus

  Jes 49:5-7
  2 Kor 4:3-6
  Joh 8:12 och Matt 2:1-12 (som läses varje år)
  Ps 72:10-15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 9 januari, 2022
  Årgång 2

  FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Jesu dop

  2 Mos 1:22-2:10
  1 Joh 5:6-12
  Luk 3:15-17, 21-22
  Ps 89:20-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 16 januari, 2022
  Årgång 2

  ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Livets källa

  Jes 55:1-4
  Upp 22:16-17
  Joh 4:5-26
  Ps 19:2-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 23 januari, 2022
  Årgång 2

  TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Jesus skapar tro

  Jes 45:22-24
  Gal 2:16-21
  Joh 4:27-42
  Ps 36:6-10

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Nu på söndag 30 januari, 2022
  Årgång 2

  FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Jesus är vårt hopp

  Jes 40:26-31
  Jak 5:13-16
  Joh 5:1-9
  Ps 107:28-32

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Nästa helg söndag 6 februari, 2022
  Årgång 2

  KYNDELSMÄSSODAGEN - Uppenbarelsens ljus

  Mal 3:1-4
  1 Tim 6:13-16
  Joh 1:14-18 och Luk 2:22-40 (som läses varje år)
  Ps 138

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Om tre veckor på söndag 13 februari, 2022
  Årgång 2

  SEPTUAGESIMA - Nåd och tjänst

  Jon 3:10-4:11
  Fil 1:3-11
  Luk 17:7-10
  Ps 25:4-11

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 20 februari, 2022
  Årgång 2

  SEXAGESIMA eller REFORMATIONSDAGEN - Det levande ordet

  Ps 119:129-135
  Rom 10:13-17
  Joh 7:40-52
  Ps 33:4-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 27 februari, 2022
  Årgång 2

  FASTLAGSSÖNDAGEN - Kärlekens väg

  Est 4:12-17
  1 Tim 2:4-6
  Joh 12:20-33
  Ps 86:5-11

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Onsdag 2 mars, 2022
  Årgång 2

  ASKONSDAGEN - Bön och fasta

  Joel 2:12-19
  Apg 13:1-3
  Mark 2:18-20
  Ps 32:1-5

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 6 mars, 2022
  Årgång 2

  FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN - Prövningens stund

  1 Mos 4:3-7
  Jak 1:12-15
  Matt 16:21-23
  Ps 31:2-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 13 mars, 2022
  Årgång 2

  ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN - Den kämpande tron

  1 Kung 19:1-8
  1 Kor 10:12-13
  Luk 7:36-8:3
  Ps 130

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 20 mars, 2022
  Årgång 2

  TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN - Kampen mot ondskan

  Jes 59:14-17
  Ef 6:10-18
  Mark 5:24-34
  Ps 25:12-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 27 mars, 2022
  Årgång 2

  JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG - Guds mäktiga verk

  Mik 5:2-4
  Rom 4:18-21
  Luk 1:39-45 och Luk 1:26-38 (som läses varje år)
  Ps 147:7-15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 3 april, 2022
  Årgång 2

  FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN - Försonaren

  1 Mos 22:1-14
  Apg 4:1-12
  Mark 12:1-12
  Ps 103:8-14

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 10 april, 2022
  Årgång (Lukas serien)

  PALM SÖNDAGEN - Vägen till korset

  Jes 50:5-10
  Rom 5:1-5
  Luk 19:28-40
  Ps 118:19-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Torsdag 14 april, 2022
  Årgång (Lukas serien)

  SKÄRTORSDAGEN - Det nya förbundet

  2 Mos 12:15-20
  1 Kor 5:6-8
  Luk 22:7-23
  Ps 111:1-5

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Fredag 15 april, 2022
  Årgång (Lukas serien)

  LÅNGFREDAGEN - Korset

  Jes 53:1-12
  Fil 2:6-8
  Luk 23:26-49
  Ps 22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 16 april, 2022
  Årgång (Lukas serien)

  PÅSKNATTEN - Genom död till liv

  2 Mos 12:21-28
  Kol 2:6-15
  Luk 23:55-24:12
  Ps 114

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 17 april, 2022
  Årgång (Lukas serien)

  PÅSKDAGEN - Kristus är uppstånden

  Hos 6:1-3
  Apg 3:14-16
  Luk 24:1-12
  Ps 118:15-24

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Måndag 18 april, 2022
  Årgång 2

  ANNANDAG PÅSK - Möte med den uppståndne

  5 Mos 18:15-18
  Kol 3:1-4
  Luk 24:36-49
  Ps 16:6-11

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 24 april, 2022
  Årgång 2

  ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Påskens vittnen

  Jer 18:1-6
  1 Joh 5:1-5
  Joh 21:15-19
  Ps 145:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 1 maj, 2022
  Årgång 2

  TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Den gode herden

  Hes 34:23-31
  Heb 13:20-21
  Joh 10:11-16
  Ps 23

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 8 maj, 2022
  Årgång 2

  FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Vägen till livet

  Syr 28:3-7
  2 Kor 4:16-18
  Joh 14:1-14
  Ps 147:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 15 maj, 2022
  Årgång 2

  FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Att växa i tro

  Hos 14:5-9
  1 Joh 3:18-24
  Joh 15:10-17
  Ps 98:1-8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 22 maj, 2022
  Årgång 2

  BÖNSÖNDAGEN - Bönen

  Jer 29:11-14
  1 Joh 5:13-15
  Luk 11:1-13
  Ps 13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Torsdag 26 maj, 2022
  Årgång 2

  KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG - Herre över allting

  Jes 61:10-11
  Ef 1:17-23
  Luk 24:49-53 och Apg 1:1-11 (som läses varje år)
  Ps 110

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 29 maj, 2022
  Årgång 2

  SÖNDAGEN FÖRE PINGST - Hjälparen kommer

  5 Mos 31:6-8
  Rom 8:31-39
  Joh 16:23-33
  Ps 33:18-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 5 juni, 2022
  Årgång 2

  PINGSTDAGEN - Den heliga Anden

  Joel 2:28-29
  Apg 2:14-21
  Joh 14:15-21 och Apg 2:1-11 (som läses varje år)
  Ps 104:27-31

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Måndag 6 juni, 2022
  Årgång 2

  ANNANDAG PINGST - Andens vind över världen

  Hes 11:17-20
  Apg 11:19-26
  Joh 3:31-36
  Ps 68:10-14, 20-21

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 12 juni, 2022
  Årgång 2

  HELIGA TREFALDIGHETS DAG eller MISSIONSDAGEN - Gud - Fader, Son och Ande

  2 Mos 3:1-15
  Rom 11:33-36
  Matt 28:16-20
  Ps 113:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 19 juni, 2022
  Årgång 2

  FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Vårt dop

  2 Mos 14:21-22
  Tit 3:4-8
  Joh 1:29-34
  Ps 66:5-12

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 25 juni, 2022
  Årgång 2

  MIDSOMMARDAGEN - Skapelsen

  Job 12:7-13
  Apg 17:22-31
  Matt 6:25-30
  Ps 104:1-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 26 juni, 2022
  Årgång 2

  DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet

  Jer 22:1-4
  Apg 13:16-25
  Luk 1:57-66
  Ps 96

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 3 juli, 2022
  Årgång 2

  TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Förlorad och återfunnen

  Jes 51:1-3
  Ef 2:1-10
  Luk 15:8-10
  Ps 119:170-176

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 10 juli, 2022
  Årgång 2

  FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att inte döma

  Sak 7:8-10
  Rom 14:11-14
  Joh 8:1-11
  Ps 62:2-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 17 juli, 2022
  Årgång 2

  APOSTLADAGEN - Sänd mig

  Jes 6:1-8
  1 Pet 2:4-10
  Matt 16:13-20
  Ps 40:6-12

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 24 juli, 2022
  Årgång 2

  SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Efterföljelse

  Am 7:10-15
  1 Thess 2:1-8
  Matt 16:24-27
  Ps 15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 31 juli, 2022
  Årgång 2

  KRISTI FÖRKLARINGS DAG - Jesus förhärligad

  2 Mos 34:27-35
  2 Kor 3:9-18
  Mark 9:1-13
  Ps 89:12-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 7 augusti, 2022
  Årgång 2

  ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Andlig klarsyn

  Ords 7:1-3
  1 Kor 3:10-15
  Matt 7:22-29
  Ps 119:30-35

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 14 augusti, 2022
  Årgång 2

  NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Goda förvaltare

  Ords 3:27-32
  Ef 4:20-28
  Luk 12:42-48
  Ps 8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 21 augusti, 2022
  Årgång 2

  TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Nådens gåvor

  2 Mos 19:3-8
  Rom 12:3-8
  Matt 18:18-22
  Ps 28:6-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 28 augusti, 2022
  Årgång 2

  ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Tro och liv

  Am 5:21-24
  Rom 7:14-25
  Matt 21:28-31
  Ps 143:6-10

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 4 september, 2022
  Årgång 2

  TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kristus

  Jes 38:1-6
  Rom 8:18-23
  Luk 13:10-17
  Ps 145:13b-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 11 september, 2022
  Årgång 2

  TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan

  5 Mos 15:7-11
  Rom 13:8-10
  Matt 5:38-48
  Ps 103:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 18 september, 2022
  Årgång 2

  FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Enheten i Kristus

  Jes 11:10-13
  Fil 2:1-5
  Luk 22:24-27
  Ps 95:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 25 september, 2022
  Årgång 2

  FEMTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Ett är nödvändigt

  1 Kung 17:8-16
  Apg 4:32-35
  Matt 11:28-30
  Ps 123

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 2 oktober, 2022
  Årgång 2

  DEN HELIGE MIKAELS DAG - Änglarna

  Dan 10:15-19
  Apg 12:6-17
  Matt 18:7-10 och Upp 12:7-12 (som läses varje år)
  Ps 103:19-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 9 oktober, 2022
  Årgång 2

  TACKSÄGELSEDAGEN - Lovsång

  Jer 31:3-6
  Upp 4:8-11
  Matt 15:29-31
  Ps 65:9-14

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 16 oktober, 2022
  Årgång 2

  ARTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att lyssna i tro

  5 Mos 30:11-16
  Jak 2:8-13
  Mark 10:17-27
  Ps 19:8-15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 23 oktober, 2022
  Årgång 2

  NITTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Trons kraft

  1 Mos 15:5-6
  1 Tim 6:11-12
  Joh 9:1-7, 24-39
  Ps 73:23-26

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 30 oktober, 2022
  Årgång 2

  TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att leva tillsammans

  Rut 1:6-19
  Heb 13:2-3
  Joh 11:1-7
  Ps 68:5-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 5 november, 2022
  Årgång 2

  ALLA HELGONS DAG - Helgonen

  Jes 60:18-22
  Heb 12:1-3
  Matt 5:13-16
  Ps 126

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 6 november, 2022
  Årgång 2

  SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG - Vårt evighetshopp

  Job 17:15-16
  1 Kor 15:35-49
  Joh 6:37-40
  Ps 116:1-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 13 november, 2022
  Årgång 2

  SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN - Vaksamhet och väntan

  Jes 51:4-6
  2 Kor 13:5-9
  Luk 12:35-40
  Ps 139:1-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 20 november, 2022
  Årgång 2

  DOMSSÖNDAGEN - Kristi återkomst

  Dan 7:9-10
  Upp 20:11-21:5
  Joh 5:22-30
  Ps 102:26-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar