• Söndag 24 juni, 2018
  Årgång 1

  DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet

  Jes 49:1-2
  Apg 19:4
  Luk 1:5-17
  Ps 96

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 1 juli, 2018
  Årgång 1

  APOSTLADAGEN - Sänd mig

  Hes 1:26-2:3, 8-10
  1 Tim 1:12-17
  Luk 5:1-11
  Ps 40:6-12

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 8 juli, 2018
  Årgång 1

  SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Efterföljelse

  3 Mos 19:1-2, 13-18
  1 Pet 1:13-16
  Matt 5:20-26
  Ps 15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 15 juli, 2018
  Årgång 1

  KRISTI FÖRKLARINGS DAG - Jesus förhärligad

  2 Mos 24:12-18
  2 Pet 1:16-18
  Matt 17:1-8
  Ps 89:12-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 22 juli, 2018
  Årgång 1

  ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Andlig klarsyn

  Mik 3:5-8
  1 Joh 4:1-6
  Matt 7:15-21
  Ps 119:30-35

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 29 juli, 2018
  Årgång 1

  NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Goda förvaltare

  1 Mos 1:24-2:3
  1 Pet 4:7-11
  Matt 25:14-30
  Ps 8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 5 augusti, 2018
  Årgång 1

  TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Nådens gåvor

  Jes 27:2-6
  1 Kor 12:12-26
  Joh 15:1-9
  Ps 28:6-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 12 augusti, 2018
  Årgång 1

  ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Tro och liv

  Jes 2:12-17
  Rom 3:21-28
  Luk 18:9-14
  Ps 143:6-10

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Imorgon söndag 19 augusti, 2018
  Årgång 1

  TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kristus

  2 Mos 4:10-17
  2 Kor 3:4-8
  Mark 7:31-37
  Ps 145:13b-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Nästa helg söndag 26 augusti, 2018
  Årgång 1

  TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan

  1 Mos 4:8-12
  1 Joh 4:7-10
  Luk 10:23-37
  Ps 103:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Om tre veckor på söndag 2 september, 2018
  Årgång 1

  FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Enheten i Kristus

  Hes 37:15-22
  Ef 4:1-6
  Joh 17:9-11
  Ps 95:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 9 september, 2018
  Årgång 1

  FEMTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Ett är nödvändigt

  Neh 9:19-21
  Apg 20:32-36
  Matt 6:31-34
  Ps 123

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 16 september, 2018
  Årgång 1

  SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Döden och livet

  Jes 26:19
  2 Kor 4:7-14
  Joh 11:28-44
  Ps 107:18-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 23 september, 2018
  Årgång 1

  SJUTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Rik inför Gud

  2 Mos 32:1-4, 30-35
  1 Joh 2:15-17
  Matt 6:19-24
  Ps 49:6-12

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 30 september, 2018
  Årgång 1

  DEN HELIGE MIKAELS DAG - Änglarna

  Dan 6:16-22
  Upp 12:7-12
  Luk 10:17-20
  Ps 103:19-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 7 oktober, 2018
  Årgång 1

  NITTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Trons kraft

  1 Mos 6:13-22
  Heb 11:1-7
  Mark 12:41-44
  Ps 73:23-26

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 14 oktober, 2018
  Årgång 1

  TACKSÄGELSEDAGEN - Lovsång

  1 Krön 29:10-14
  1 Thess 5:16-24
  Luk 17:11-19
  Ps 65:9-14

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 21 oktober, 2018
  Årgång 1

  TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Samhällsansvar

  Jer 29:4-7
  Rom 13:7-10
  Matt 22:15-22
  Ps 40:14-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 28 oktober, 2018
  Årgång 1

  TJUGOANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Frälsningen

  1 Mos 45:4-8
  1 Pet 4:12-19
  Matt 23:37-24:2
  Ps 62:10-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 3 november, 2018
  Årgång 1

  ALLA HELGONS DAG - Helgonen

  Jes 49:8-10
  Upp 7:9-17
  Matt 5:1-12
  Ps 126

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 4 november, 2018
  Årgång 1

  SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG - Vårt evighetshopp

  Hes 37:12-14
  Upp 22:1-5
  Luk 12:4-7
  Ps 116:1-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 11 november, 2018
  Årgång 1

  TJUGOFJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Den yttersta tiden

  Am 4:12-13
  Matt 24:3-14
  1 Joh 2:28-3:3
  Ps 39:5-8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 18 november, 2018
  Årgång 1

  SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN - Vaksamhet och väntan

  Sef 3:8-13
  Upp 3:10-13
  Matt 25:1-13
  Ps 139:1-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 25 november, 2018
  Årgång 1

  DOMSSÖNDAGEN - Kristi återkomst

  Jes 65:17-19
  2 Pet 3:8-13
  Matt 25:31-46
  Ps 102:26-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar