• Söndag 1 september, 2019
  Årgång 2

  ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Tro och liv

  Am 5:21-24
  Rom 7:14-25
  Matt 21:28-31
  Ps 143:6-10

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 8 september, 2019
  Årgång 2

  TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kristus

  Jes 38:1-6
  Rom 8:18-23
  Luk 13:10-17
  Ps 145:13b-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 15 september, 2019
  Årgång 2

  TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan

  5 Mos 15:7-11
  Rom 13:8-10
  Matt 5:38-48
  Ps 103:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 22 september, 2019
  Årgång 2

  FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Enheten i Kristus

  Jes 11:10-13
  Fil 2:1-5
  Luk 22:24-27
  Ps 95:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 29 september, 2019
  Årgång 2

  DEN HELIGE MIKAELS DAG - Änglarna

  Dan 10:15-19
  Apg 12:6-17
  Matt 18:7-10 och Upp 12:7-12 (som läses varje år)
  Ps 103:19-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 6 oktober, 2019
  Årgång 2

  SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Döden och livet

  1 Kung 17:17-24
  Upp 2:8-11
  Luk 7:11-17
  Ps 107:18-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 13 oktober, 2019
  Årgång 2

  TACKSÄGELSEDAGEN - Lovsång

  Jer 31:3-6
  Upp 4:8-11
  Matt 15:29-31
  Ps 65:9-14

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Förrgår söndag 20 oktober, 2019
  Årgång 2

  ARTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att lyssna i tro

  5 Mos 30:11-16
  Jak 2:8-13
  Mark 10:17-27
  Ps 19:8-15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Nu på söndag 27 oktober, 2019
  Årgång 2

  NITTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Trons kraft

  1 Mos 15:5-6
  1 Tim 6:11-12
  Joh 9:1-7, 24-39
  Ps 73:23-26

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Nästa helg lördag 2 november, 2019
  Årgång 2

  ALLA HELGONS DAG - Helgonen

  Jes 60:18-22
  Heb 12:1-3
  Matt 5:13-16
  Ps 126

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Nästa helg söndag 3 november, 2019
  Årgång 2

  SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG - Vårt evighetshopp

  Job 17:15-16
  1 Kor 15:35-49
  Joh 6:37-40
  Ps 116:1-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Om tre veckor på söndag 10 november, 2019
  Årgång 2

  TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Samhällsansvar

  5 Mos 24:17-22
  Jak 2:1-8
  Luk 19:1-10
  Ps 40:14-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 17 november, 2019
  Årgång 2

  SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN - Vaksamhet och väntan

  Jes 51:4-6
  2 Kor 13:5-9
  Luk 12:35-40
  Ps 139:1-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 24 november, 2019
  Årgång 2

  DOMSSÖNDAGEN - Kristi återkomst

  Dan 7:9-10
  Upp 20:11-21:5
  Joh 5:22-30
  Ps 102:26-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 1 december, 2019
  Årgång 3

  FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT - Ett nådens år

  Sak 9:9-10
  Upp 5:1-5
  Luk 4:16-23 och Matt 21:1-9 (som läses varje år)
  Ps 24

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 8 december, 2019
  Årgång 3

  ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT - Guds rike är nära

  Jer 33:14-16
  Heb 10:32-39
  Mark 1:14-15
  Ps 85:9-14

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 15 december, 2019
  Årgång 3

  TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT - Bana väg för Herren

  Jes 40:1-8
  Gal 3:21-29
  Luk 3:1-15
  Ps 146:3-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 22 december, 2019
  Årgång 3

  FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT - Herrens moder

  Jes 52:7-10
  2 Kor 1:17-22
  Luk 1:39-45
  Ps 145:8-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Tisdag 24 december, 2019
  Årgång 3

  JULNATTEN - Den heliga natten

  Jes 9:1a, 2-7
  Heb 1:1-6
  Luk 2:1-20

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Onsdag 25 december, 2019
  Årgång 3

  JULDAGEN - Jesu födelse

  Jes 9:2-7
  Heb 1:1-3
  Matt 1:18-25 och Luk 2:1-20 (som läses varje år)
  Ps 72:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Torsdag 26 december, 2019
  Årgång 3

  ANNANDAG JUL eller DEN HELIGE STEFANOS DAG - Martyrerna

  Mik 7:1-6
  Apg 4:18-31
  Matt 10:32-39
  Ps 46:1-8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 29 december, 2019
  Årgång 3

  SÖNDAGEN EFTER JUL - Guds barn

  Jes 11:1-9
  Apg 7:17-22
  Matt 18:1-5
  Ps 71:2-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Onsdag 1 januari, 2020
  Årgång 3

  NYÅRSDAGEN - I Jesu namn

  Klag 3:22-26
  Apg 10:42-43
  Joh 2:23-25
  Ps 121

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 5 januari, 2020
  Årgång 3

  SÖNDAGEN EFTER NYÅR - Guds hus

  1 Kung 8:20, 27-30
  Fil 2:1-4
  Joh 2:13-22
  Ps 84:2-5

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Måndag 6 januari, 2020
  Årgång 3

  TRETTONDEDAG JUL - Guds härlighet i Kristus

  1 Kung 10:1-7
  Ef 2:17-19
  Luk 11:29-32 och Matt 2:1-12 (som läses varje år)
  Ps 72:10-15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 12 januari, 2020
  Årgång 3

  FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Jesu dop

  Jes 43:1-4
  Apg 8:14-17
  Mark 1:9-11
  Ps 89:20-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 19 januari, 2020
  Årgång 3

  ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Livets källa

  5 Mos 5:23-27
  Heb 2:9-10
  Joh 5:31-36
  Ps 19:2-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 26 januari, 2020
  Årgång 3

  TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Jesus skapar tro

  2 Kung 5:1-4, 9-15
  2 Kor 1:3-7
  Joh 4:46-54
  Ps 36:6-10

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 2 februari, 2020
  Årgång 3

  KYNDELSMÄSSODAGEN - Uppenbarelsens ljus

  Mik 7:7-8
  Apg 2:42-46
  Matt 13:31-33 och Luk 2:22-40 (som läses varje år)
  Ps 138

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 9 februari, 2020
  Årgång 3

  SEPTUAGESIMA - Nåd och tjänst

  Vish 11:22-26 (från 1983 års evangeliebok) 2 Sam 7:18-22 (apokryfisk text, från 2003)
  Fil 3:7-14
  Matt 19:27-30
  Ps 25:4-11

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 16 februari, 2020
  Årgång 3

  SEXAGESIMA eller REFORMATIONSDAGEN - Det levande ordet

  Jer 23:23-29
  Heb 4:12-13
  Joh 6:60-69
  Ps 33:4-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 23 februari, 2020
  Årgång 3

  FASTLAGSSÖNDAGEN - Kärlekens väg

  Höga v 8:6-7
  2 Kor 5:14-21
  Mark 10:32-45
  Ps 86:5-11

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Onsdag 26 februari, 2020
  Årgång 3

  ASKONSDAGEN - Bön och fasta

  Man 11-15 (från 1983 års evangeliebok) Jes 58:4-9 (apokryfisk text, från 2003)
  2 Kor 7:8-13
  Luk 5:33-39
  Ps 32:1-5

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 1 mars, 2020
  Årgång 3

  FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN - Prövningens stund

  1 Mos 3:1-13
  Heb 5:7-10
  Mark 1:12-13
  Ps 31:2-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 8 mars, 2020
  Årgång 3

  ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN - Den kämpande tron

  Jes 61:1-3
  Heb 11:23-27
  Mark 14:3-9
  Ps 130

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 15 mars, 2020
  Årgång 3

  TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN - Kampen mot ondskan

  1 Kung 18:26-29, 36-39
  Upp 3:14-19
  Mark 9:14-32
  Ps 25:12-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 22 mars, 2020
  Årgång 3

  JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG - Guds mäktiga verk

  1 Sam 2:1-10
  Kol 1:15-20
  Luk 1:46-55 och Luk 1:26-38 (som läses varje år)
  Ps 147:7-15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 29 mars, 2020
  Årgång 3

  FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN - Försonaren

  4 Mos 21:4-9
  1 Joh 1:8-2:2
  Joh 3:11-21
  Ps 103:8-14

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 5 april, 2020
  Årgång (Matteus serien)

  PALM SÖNDAGEN - Vägen till korset

  Jes 56:6-8
  Ef 2:12-16
  Matt 21:1-11
  Ps 118:19-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Torsdag 9 april, 2020
  Årgång (Matteus serien)

  SKÄRTORSDAGEN - Det nya förbundet

  2 Mos 12:1-14
  1 Kor 11:20-25
  Matt 26:17-30
  Ps 111:1-5

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Fredag 10 april, 2020
  Årgång (Matteus serien)

  LÅNGFREDAGEN - Korset

  Jes 53:1-12
  1 Pet 3:18-20
  Matt 27:32-56
  Ps 22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 11 april, 2020
  Årgång (Matteus serien)

  PÅSKNATTEN - Genom död till liv

  2 Mos 14:10-16, 21-22
  Rom 6:3-11
  Matt 28:1-8
  Ps 114

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 12 april, 2020
  Årgång (Matteus serien)

  PÅSKDAGEN - Kristus är uppstånden

  Jes 25:6-9
  1 Kor 15:53-57
  Matt 28:1-20
  Ps 118:15-24

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Måndag 13 april, 2020
  Årgång 3

  ANNANDAG PÅSK - Möte med den uppståndne

  Jer 31:9-13
  1 Pet 1:18-23
  Joh 20:19-23
  Ps 16:6-11

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 19 april, 2020
  Årgång 3

  ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Påskens vittnen

  Sak 8:6-8
  1 Pet 1:3-9
  Joh 20:24-31
  Ps 145:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 26 april, 2020
  Årgång 3

  TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Den gode herden

  Jer 23:3-8
  1 Pet 5:1-4
  Joh 10:22-30
  Ps 23

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 3 maj, 2020
  Årgång 3

  FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Vägen till livet

  2 Mos 13:20-22
  1 Thess 5:9-11
  Joh 13:31-35
  Ps 147:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 10 maj, 2020
  Årgång 3

  FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Att växa i tro

  Jes 57:15-16
  Gal 5:13-18
  Joh 17:9-17
  Ps 98:1-8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 17 maj, 2020
  Årgång 3

  BÖNSÖNDAGEN - Bönen

  1 Kung 3:5-14
  Rom 8:24-27
  Matt 6:5-8
  Ps 13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Torsdag 21 maj, 2020
  Årgång 3

  KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG - Herre över allting

  Dan 7:13-14
  Ef 4:7-13
  Joh 17:1-8 och Apg 1:1-11 (som läses varje år)
  Ps 110

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 24 maj, 2020
  Årgång 3

  SÖNDAGEN FÖRE PINGST - Hjälparen kommer

  1 Kung 19:9-16
  Apg 1:12-14
  Joh 16:12-15
  Ps 33:18-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 31 maj, 2020
  Årgång 3

  PINGSTDAGEN - Den heliga Anden

  Jes 12
  Ef 2:17-22
  Joh 7:37-39 och Apg 2:1-11 (som läses varje år)
  Ps 104:27-31

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Måndag 1 juni, 2020
  Årgång 3

  ANNANDAG PINGST - Andens vind över världen

  Jes 44:1-8
  Apg 2:36-41
  Joh 12:44-50
  Ps 68:10-14, 20-21

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 7 juni, 2020
  Årgång 3

  HELIGA TREFALDIGHETS DAG eller MISSIONSDAGEN - Gud - Fader, Son och Ande

  1 Mos 18:1-8
  Apg 4:5-12
  Joh 11:18-27
  Ps 113:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 13 juni, 2020
  Årgång 3

  FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Vårt dop

  1 Mos 7:11-23
  Apg 8:26-39
  Matt 3:11-12
  Ps 66:5-12

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 20 juni, 2020
  Årgång 3

  MIDSOMMARDAGEN - Skapelsen

  1 Mos 9:8-17
  Kol 1:21-23
  Mark 6:30-44
  Ps 104:1-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 21 juni, 2020
  Årgång 3

  DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet

  Jes 42:5-9
  Apg 10:37-38
  Luk 1:67-80
  Ps 96

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 28 juni, 2020
  Årgång 3

  TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Förlorad och återfunnen

  Jes 66:12-14
  1 Pet 5:5-11
  Luk 15:11-32
  Ps 119:170-176

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 5 juli, 2020
  Årgång 3

  FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att inte döma

  Hes 18:30-32
  Gal 6:1-7
  Luk 6:36-42
  Ps 62:2-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 12 juli, 2020
  Årgång 3

  APOSTLADAGEN - Sänd mig

  Jer 1:4-10
  Rom 16:1-7
  Mark 3:7-19
  Ps 40:6-12

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 19 juli, 2020
  Årgång 3

  SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Efterföljelse

  1 Kung 19:19-21
  1 Kor 9:19-26
  Luk 9:51-62
  Ps 15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 26 juli, 2020
  Årgång 3

  KRISTI FÖRKLARINGS DAG - Jesus förhärligad

  2 Mos 40:34-38
  Upp 1:9-18
  Luk 9:28-36
  Ps 89:12-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 2 augusti, 2020
  Årgång 3

  ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Andlig klarsyn

  Jer 7:1-7
  Rom 8:14-17
  Matt 7:13-14
  Ps 119:30-35

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 9 augusti, 2020
  Årgång 3

  NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Goda förvaltare

  Am 8:4-7
  2 Tim 4:1-7
  Luk 16:1-13
  Ps 8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 16 augusti, 2020
  Årgång 3

  TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Nådens gåvor

  Jos 24:16-18
  1 Kor 12:4-11
  Luk 9:46-48
  Ps 28:6-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 23 augusti, 2020
  Årgång 3

  ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Tro och liv

  Jes 1:10-17
  Jak 1:22-25
  Matt 23:1-12
  Ps 143:6-10

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 30 augusti, 2020
  Årgång 3

  TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kristus

  2 Mos 23:10-12
  Gal 4:31-5:6
  Mark 2:23-28
  Ps 145:13b-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 6 september, 2020
  Årgång 3

  TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan

  Jer 38:7-13
  Rom 12:16-21
  Matt 7:12
  Ps 103:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 13 september, 2020
  Årgång 3

  FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Enheten i Kristus

  Am 9:11-15
  1 Kor 1:10-13
  Joh 17:18-23
  Ps 95:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 20 september, 2020
  Årgång 3

  FEMTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Ett är nödvändigt

  5 Mos 4:29-31
  Fil 4:10-13
  Luk 10:38-42
  Ps 123

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 27 september, 2020
  Årgång 3

  SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Döden och livet

  Job 14:13-15
  Fil 1:20-26
  Mark 5:35-43
  Ps 107:18-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 4 oktober, 2020
  Årgång 3

  DEN HELIGE MIKAELS DAG - Änglarna

  1 Mos 28:10-17
  Upp 5:11-14
  Joh 1:47-51 och Upp 12:7-12 (som läses varje år)
  Ps 103:19-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 11 oktober, 2020
  Årgång 3

  TACKSÄGELSEDAGEN - Lovsång

  Vish 7:15-22 (från 1983 års evangeliebok) Jes 12:1-2 (apokryfisk text, från 2003)
  Kol 3:16-17
  Luk 19:37-40
  Ps 65:9-14

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 18 oktober, 2020
  Årgång 3

  NITTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Trons kraft

  Jos 2:1-15
  Heb 11:29-33
  Mark 2:1-12
  Ps 73:23-26

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 25 oktober, 2020
  Årgång 3

  TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att leva tillsammans

  Tob 10:7-13 (från 1983 års evangeliebok) 1 Mos 18:1-8 (apokryfisk text, från 2003)
  2 Tim 1:3-5
  Matt 13:53-57
  Ps 68:5-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 31 oktober, 2020
  Årgång 3

  ALLA HELGONS DAG - Helgonen

  5 Mos 34:1-5
  Heb 12:22-24
  Luk 6:20-26
  Ps 126

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 1 november, 2020
  Årgång 3

  SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG - Vårt evighetshopp

  Jos 1:10-11
  Heb 11:13-16
  Luk 20:37-38
  Ps 116:1-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 8 november, 2020
  Årgång 3

  TJUGOANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Frälsningen

  Jes 2:2-5
  2 Pet 1:2-8
  Joh 12:35-43
  Ps 62:10-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 15 november, 2020
  Årgång 3

  SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN - Vaksamhet och väntan

  Am 8:9-12
  Fil 3:20-4:1
  Luk 17:20-30
  Ps 139:1-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 22 november, 2020
  Årgång 3

  DOMSSÖNDAGEN - Kristi återkomst

  Hes 47:6-12
  1 Kor 15:22-28
  Matt 13:47-50
  Ps 102:26-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar