• Söndag 28 oktober, 2018
  Årgång 1

  TJUGOANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Frälsningen

  1 Mos 45:4-8
  1 Pet 4:12-19
  Matt 23:37-24:2
  Ps 62:10-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 3 november, 2018
  Årgång 1

  ALLA HELGONS DAG - Helgonen

  Jes 49:8-10
  Upp 7:9-17
  Matt 5:1-12
  Ps 126

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 4 november, 2018
  Årgång 1

  SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG - Vårt evighetshopp

  Hes 37:12-14
  Upp 22:1-5
  Luk 12:4-7
  Ps 116:1-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 11 november, 2018
  Årgång 1

  TJUGOFJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Den yttersta tiden

  Am 4:12-13
  Matt 24:3-14
  1 Joh 2:28-3:3
  Ps 39:5-8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 18 november, 2018
  Årgång 1

  SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN - Vaksamhet och väntan

  Sef 3:8-13
  Upp 3:10-13
  Matt 25:1-13
  Ps 139:1-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 25 november, 2018
  Årgång 1

  DOMSSÖNDAGEN - Kristi återkomst

  Jes 65:17-19
  2 Pet 3:8-13
  Matt 25:31-46
  Ps 102:26-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 2 december, 2018
  Årgång 2

  FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT - Ett nådens år

  Sak 9:9-10
  Upp 3:20-22
  Joh 18:36-37 och Matt 21:1-9 (som läses varje år)
  Ps 24

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 9 december, 2018
  Årgång 2

  ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT - Guds rike är nära

  Jes 35:1-10
  Jak 5:7-11
  Matt 13:31-34
  Ps 85:9-14

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Imorgon söndag 16 december, 2018
  Årgång 2

  TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT - Bana väg för Herren

  Mal 4:4-6
  2 Pet 1:19-21
  Matt 11:12-19
  Ps 146:3-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Nästa helg söndag 23 december, 2018
  Årgång 2

  FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT - Herrens moder

  Sef 3:14-17
  Fil 4:4-7
  Luk 1:30-35
  Ps 145:8-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Om två veckor på måndag 24 december, 2018
  Årgång 2

  JULNATTEN - Den heliga natten

  Jes 9:1a, 2-7
  Heb 1:1-6
  Luk 2:1-20

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Om två veckor på tisdag 25 december, 2018
  Årgång 2

  JULDAGEN - Jesu födelse

  Jes 9:2-7
  1 Joh 1:1-4
  Joh 1:1-14 och Luk 2:1-20 (som läses varje år)
  Ps 72:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Om två veckor på onsdag 26 december, 2018
  Årgång 2

  ANNANDAG JUL eller DEN HELIGE STEFANOS DAG - Martyrerna

  Jer 20:7-11
  Apg 7:55-8:8
  Luk 12:49-53
  Ps 46:1-8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Om tre veckor på söndag 30 december, 2018
  Årgång 2

  SÖNDAGEN EFTER JUL - Guds barn

  2 Mos 1:15-21
  2 Tim 3:14-15
  Mark 10:13-16
  Ps 71:2-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Om tre veckor på tisdag 1 januari, 2019
  Årgång 2

  NYÅRSDAGEN - I Jesu namn

  Jes 49:13-16
  Heb 13:5-8
  Luk 13:6-9
  Ps 121

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 6 januari, 2019
  Årgång 2

  TRETTONDEDAG JUL - Guds härlighet i Kristus

  Jes 49:5-7
  2 Kor 4:3-6
  Joh 8:12 och Matt 2:1-12 (som läses varje år)
  Ps 72:10-15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 13 januari, 2019
  Årgång 2

  FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Jesu dop

  2 Mos 1:22-2:10
  1 Joh 5:6-12
  Luk 3:15-17, 21-22
  Ps 89:20-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 20 januari, 2019
  Årgång 2

  ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Livets källa

  Jes 55:1-4
  Upp 22:16-17
  Joh 4:5-26
  Ps 19:2-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 27 januari, 2019
  Årgång 2

  TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Jesus skapar tro

  Jes 45:22-24
  Gal 2:16-21
  Joh 4:27-42
  Ps 36:6-10

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 3 februari, 2019
  Årgång 2

  KYNDELSMÄSSODAGEN - Uppenbarelsens ljus

  Mal 3:1-4
  1 Tim 6:13-16
  Joh 1:14-18 och Luk 2:22-40 (som läses varje år)
  Ps 138

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 10 februari, 2019
  Årgång 2

  FEMTE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Sådd och skörd

  4 Mos 11:24-30
  Fil 1:12-18
  Mark 9:38-41
  Ps 37:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 17 februari, 2019
  Årgång 2

  SEPTUAGESIMA - Nåd och tjänst

  Jon 3:10-4:11
  Fil 1:3-11
  Luk 17:7-10
  Ps 25:4-11

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 24 februari, 2019
  Årgång 2

  SEXAGESIMA eller REFORMATIONSDAGEN - Det levande ordet

  Ps 119:129-135
  Rom 10:13-17
  Joh 7:40-52
  Ps 33:4-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 3 mars, 2019
  Årgång 2

  FASTLAGSSÖNDAGEN - Kärlekens väg

  Est 4:12-17
  1 Tim 2:4-6
  Joh 12:20-33
  Ps 86:5-11

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Onsdag 6 mars, 2019
  Årgång 2

  ASKONSDAGEN - Bön och fasta

  Joel 2:12-19
  Apg 13:1-3
  Mark 2:18-20
  Ps 32:1-5

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 10 mars, 2019
  Årgång 2

  FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN - Prövningens stund

  1 Mos 4:3-7
  Jak 1:12-15
  Matt 16:21-23
  Ps 31:2-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 17 mars, 2019
  Årgång 2

  ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN - Den kämpande tron

  1 Kung 19:1-8
  1 Kor 10:12-13
  Luk 7:36-8:3
  Ps 130

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 24 mars, 2019
  Årgång (Johannes serien)

  JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG - Guds mäktiga verk

  Mik 5:2-4
  Rom 4:18-21
  Luk 1:39-45 och Luk 1:26-38 (som läses varje år)
  Ps 147:7-15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 31 mars, 2019
  Årgång (Johannes serien)

  MIDFASTOSÖNDAGEN - Livets bröd

  2 Mos 16:11-18
  1 Pet 2:1-3
  Joh 6:24-35
  Ps 107:1-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 7 april, 2019
  Årgång (Johannes serien)

  FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN - Försonaren

  1 Mos 22:1-14
  Apg 4:1-12
  Mark 12:1-12
  Ps 103:8-14

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 14 april, 2019
  Årgång (Johannes serien)

  PALMSÖNDAGEN - Vägen till korset

  Sak 2:10-13
  Fil 2:5-11
  Joh 12:1-16
  Ps 118:19-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Torsdag 18 april, 2019
  Årgång (Johannes serien)

  SKÄRTORSDAGEN - Det nya förbundet

  Jer 31:31-34
  Heb 10:12-18
  Joh 13:1-17
  Ps 111:1-5

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Fredag 19 april, 2019
  Årgång 2

  LÅNGFREDAGEN - Korset

  Jes 53:1-12
  Heb 10:19-25
  Joh 19:17-37
  Ps 22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 20 april, 2019
  Årgång 2

  PÅSKNATTEN - Genom död till liv

  Job 19:25-27
  Ef 2:1-6
  Joh 20:1-10
  Ps 114

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 21 april, 2019
  Årgång 2

  PÅSKDAGEN - Kristus är uppstånden

  Jon 2:1-11
  Apg 13:32-37
  Joh 20:1-18
  Ps 118:15-24

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Måndag 22 april, 2019
  Årgång 2

  ANNANDAG PÅSK - Möte med den uppståndne

  5 Mos 18:15-18
  Kol 3:1-4
  Luk 24:36-49
  Ps 16:6-11

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 28 april, 2019
  Årgång 2

  ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Påskens vittnen

  Jer 18:1-6
  1 Joh 5:1-5
  Joh 21:15-19
  Ps 145:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 5 maj, 2019
  Årgång 2

  TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Den gode herden

  Hes 34:23-31
  Heb 13:20-21
  Joh 10:11-16
  Ps 23

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 12 maj, 2019
  Årgång 2

  FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Vägen till livet

  Syr 28:3-7 (från 1983 års evangeliebok) Jer 17:5-8 (apokryfisk text, från 2003)
  2 Kor 4:16-18
  Joh 14:1-14
  Ps 147:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 19 maj, 2019
  Årgång 2

  FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Att växa i tro

  Hos 14:5-9
  1 Joh 3:18-24
  Joh 15:10-17
  Ps 98:1-8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 26 maj, 2019
  Årgång 2

  BÖNSÖNDAGEN - Bönen

  Jer 29:11-14
  1 Joh 5:13-15
  Luk 11:1-13
  Ps 13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Torsdag 30 maj, 2019
  Årgång 2

  KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG - Herre över allting

  Jes 61:10-11
  Ef 1:17-23
  Luk 24:49-53 och Apg 1:1-11 (som läses varje år)
  Ps 110

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 2 juni, 2019
  Årgång 2

  SÖNDAGEN FÖRE PINGST - Hjälparen kommer

  5 Mos 31:6-8
  Rom 8:31-39
  Joh 16:23-33
  Ps 33:18-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 9 juni, 2019
  Årgång 2

  PINGSTDAGEN - Den heliga Anden

  Joel 2:28-29
  Apg 2:14-21
  Joh 14:15-21 och Apg 2:1-11 (som läses varje år)
  Ps 104:27-31

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Måndag 10 juni, 2019
  Årgång 2

  ANNANDAG PINGST - Andens vind över världen

  Hes 11:17-20
  Apg 11:19-26
  Joh 3:31-36
  Ps 68:10-14, 20-21

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 16 juni, 2019
  Årgång 2

  HELIGA TREFALDIGHETS DAG eller MISSIONSDAGEN - Gud - Fader, Son och Ande

  2 Mos 3:1-15
  Rom 11:33-36
  Matt 28:16-20
  Ps 113:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 22 juni, 2019
  Årgång 2

  MIDSOMMARDAGEN - Skapelsen

  Job 12:7-13
  Apg 17:22-31
  Matt 6:25-30
  Ps 104:1-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 23 juni, 2019
  Årgång 2

  DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet

  Jer 22:1-4
  Apg 13:16-25
  Luk 1:57-66
  Ps 96

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 30 juni, 2019
  Årgång 2

  ANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Kallelsen till Guds rike

  5 Mos 7:6-9
  Rom 8:28-30
  Joh 1:35-46
  Ps 65:2-5

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 7 juli, 2019
  Årgång 2

  TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Förlorad och återfunnen

  Jes 51:1-3
  Ef 2:1-10
  Luk 15:8-10
  Ps 119:170-176

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 14 juli, 2019
  Årgång 2

  FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att inte döma

  Sak 7:8-10
  Rom 14:11-14
  Joh 8:1-11
  Ps 62:2-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 21 juli, 2019
  Årgång 2

  APOSTLADAGEN - Sänd mig

  Jes 6:1-8
  1 Pet 2:4-10
  Matt 16:13-20
  Ps 40:6-12

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 28 juli, 2019
  Årgång 2

  SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Efterföljelse

  Am 7:10-15
  1 Thess 2:1-8
  Matt 16:24-27
  Ps 15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 4 augusti, 2019
  Årgång 2

  KRISTI FÖRKLARINGS DAG - Jesus förhärligad

  2 Mos 34:27-35
  2 Kor 3:9-18
  Mark 9:1-13
  Ps 89:12-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 11 augusti, 2019
  Årgång 2

  ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Andlig klarsyn

  Ords 7:1-3
  1 Kor 3:10-15
  Matt 7:22-29
  Ps 119:30-35

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 18 augusti, 2019
  Årgång 2

  NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Goda förvaltare

  Ords 3:27-32
  Ef 4:20-28
  Luk 12:42-48
  Ps 8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 25 augusti, 2019
  Årgång 2

  TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Nådens gåvor

  2 Mos 19:3-8
  Rom 12:3-8
  Matt 18:18-22
  Ps 28:6-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 1 september, 2019
  Årgång 2

  ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Tro och liv

  Am 5:21-24
  Rom 7:14-25
  Matt 21:28-31
  Ps 143:6-10

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 8 september, 2019
  Årgång 2

  TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kristus

  Jes 38:1-6
  Rom 8:18-23
  Luk 13:10-17
  Ps 145:13b-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 15 september, 2019
  Årgång 2

  TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan

  5 Mos 15:7-11
  Rom 13:8-10
  Matt 5:38-48
  Ps 103:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 22 september, 2019
  Årgång 2

  FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Enheten i Kristus

  Jes 11:10-13
  Fil 2:1-5
  Luk 22:24-27
  Ps 95:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 29 september, 2019
  Årgång 2

  DEN HELIGE MIKAELS DAG - Änglarna

  Dan 10:15-19
  Apg 12:6-17
  Matt 18:7-10 och Upp 12:7-12 (som läses varje år)
  Ps 103:19-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 6 oktober, 2019
  Årgång 2

  SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Döden och livet

  1 Kung 17:17-24
  Upp 2:8-11
  Luk 7:11-17
  Ps 107:18-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 13 oktober, 2019
  Årgång 2

  TACKSÄGELSEDAGEN - Lovsång

  Jer 31:3-6
  Upp 4:8-11
  Matt 15:29-31
  Ps 65:9-14

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 20 oktober, 2019
  Årgång 2

  ARTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att lyssna i tro

  5 Mos 30:11-16
  Jak 2:8-13
  Mark 10:17-27
  Ps 19:8-15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 27 oktober, 2019
  Årgång 2

  NITTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Trons kraft

  1 Mos 15:5-6
  1 Tim 6:11-12
  Joh 9:1-7, 24-39
  Ps 73:23-26

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 2 november, 2019
  Årgång 2

  ALLA HELGONS DAG - Helgonen

  Jes 60:18-22
  Heb 12:1-3
  Matt 5:13-16
  Ps 126

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 3 november, 2019
  Årgång 2

  SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG - Vårt evighetshopp

  Job 17:15-16
  1 Kor 15:35-49
  Joh 6:37-40
  Ps 116:1-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 10 november, 2019
  Årgång 2

  TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Samhällsansvar

  5 Mos 24:17-22
  Jak 2:1-8
  Luk 19:1-10
  Ps 40:14-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 17 november, 2019
  Årgång 2

  SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN - Vaksamhet och väntan

  Jes 51:4-6
  2 Kor 13:5-9
  Luk 12:35-40
  Ps 139:1-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 24 november, 2019
  Årgång 2

  DOMSSÖNDAGEN - Kristi återkomst

  Dan 7:9-10
  Upp 20:11-21:5
  Joh 5:22-30
  Ps 102:26-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar