• Söndag 19 april, 2020
  Årgång 3

  ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Påskens vittnen

  Sak 8:6-8
  1 Pet 1:3-9
  Joh 20:24-31
  Ps 145:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 26 april, 2020
  Årgång 3

  TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Den gode herden

  Jer 23:3-8
  1 Pet 5:1-4
  Joh 10:22-30
  Ps 23

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 3 maj, 2020
  Årgång 3

  FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Vägen till livet

  2 Mos 13:20-22
  1 Thess 5:9-11
  Joh 13:31-35
  Ps 147:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 10 maj, 2020
  Årgång 3

  FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Att växa i tro

  Jes 57:15-16
  Gal 5:13-18
  Joh 17:9-17
  Ps 98:1-8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 17 maj, 2020
  Årgång 3

  BÖNSÖNDAGEN - Bönen

  1 Kung 3:5-14
  Rom 8:24-27
  Matt 6:5-8
  Ps 13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Torsdag 21 maj, 2020
  Årgång 3

  KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG - Herre över allting

  Dan 7:13-14
  Ef 4:7-13
  Joh 17:1-8 och Apg 1:1-11 (som läses varje år)
  Ps 110

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 24 maj, 2020
  Årgång 3

  SÖNDAGEN FÖRE PINGST - Hjälparen kommer

  1 Kung 19:9-16
  Apg 1:12-14
  Joh 16:12-15
  Ps 33:18-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Igår söndag 31 maj, 2020
  Årgång 3

  PINGSTDAGEN - Den heliga Anden

  Jes 12
  Ef 2:17-22
  Joh 7:37-39 och Apg 2:1-11 (som läses varje år)
  Ps 104:27-31

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Idag måndag 1 juni, 2020
  Årgång 3

  ANNANDAG PINGST - Andens vind över världen

  Jes 44:1-8
  Apg 2:36-41
  Joh 12:44-50
  Ps 68:10-14, 20-21

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Nu på söndag 7 juni, 2020
  Årgång 3

  HELIGA TREFALDIGHETS DAG eller MISSIONSDAGEN - Gud - Fader, Son och Ande

  1 Mos 18:1-8
  Apg 4:5-12
  Joh 11:18-27
  Ps 113:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Nästa helg söndag 14 juni, 2020
  Årgång 3

  FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Vårt dop

  1 Mos 7:11-23
  Apg 8:26-39
  Matt 3:11-12
  Ps 66:5-12

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Om tre veckor på lördag 20 juni, 2020
  Årgång 3

  MIDSOMMARDAGEN - Skapelsen

  1 Mos 9:8-17
  Kol 1:21-23
  Mark 6:30-44
  Ps 104:1-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Om tre veckor på söndag 21 juni, 2020
  Årgång 3

  DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet

  Jes 42:5-9
  Apg 10:37-38
  Luk 1:67-80
  Ps 96

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 28 juni, 2020
  Årgång 3

  TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Förlorad och återfunnen

  Jes 66:12-14
  1 Pet 5:5-11
  Luk 15:11-32
  Ps 119:170-176

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 5 juli, 2020
  Årgång 3

  FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att inte döma

  Hes 18:30-32
  Gal 6:1-7
  Luk 6:36-42
  Ps 62:2-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 12 juli, 2020
  Årgång 3

  APOSTLADAGEN - Sänd mig

  Jer 1:4-10
  Rom 16:1-7
  Mark 3:7-19
  Ps 40:6-12

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 19 juli, 2020
  Årgång 3

  SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Efterföljelse

  1 Kung 19:19-21
  1 Kor 9:19-26
  Luk 9:51-62
  Ps 15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 26 juli, 2020
  Årgång 3

  KRISTI FÖRKLARINGS DAG - Jesus förhärligad

  2 Mos 40:34-38
  Upp 1:9-18
  Luk 9:28-36
  Ps 89:12-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 2 augusti, 2020
  Årgång 3

  ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Andlig klarsyn

  Jer 7:1-7
  Rom 8:14-17
  Matt 7:13-14
  Ps 119:30-35

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 9 augusti, 2020
  Årgång 3

  NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Goda förvaltare

  Am 8:4-7
  2 Tim 4:1-7
  Luk 16:1-13
  Ps 8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 16 augusti, 2020
  Årgång 3

  TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Nådens gåvor

  Jos 24:16-18
  1 Kor 12:4-11
  Luk 9:46-48
  Ps 28:6-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 23 augusti, 2020
  Årgång 3

  ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Tro och liv

  Jes 1:10-17
  Jak 1:22-25
  Matt 23:1-12
  Ps 143:6-10

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 30 augusti, 2020
  Årgång 3

  TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kristus

  2 Mos 23:10-12
  Gal 4:31-5:6
  Mark 2:23-28
  Ps 145:13b-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 6 september, 2020
  Årgång 3

  TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan

  Jer 38:7-13
  Rom 12:16-21
  Matt 7:12
  Ps 103:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 13 september, 2020
  Årgång 3

  FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Enheten i Kristus

  Am 9:11-15
  1 Kor 1:10-13
  Joh 17:18-23
  Ps 95:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 20 september, 2020
  Årgång 3

  FEMTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Ett är nödvändigt

  5 Mos 4:29-31
  Fil 4:10-13
  Luk 10:38-42
  Ps 123

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 27 september, 2020
  Årgång 3

  SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Döden och livet

  Job 14:13-15
  Fil 1:20-26
  Mark 5:35-43
  Ps 107:18-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 4 oktober, 2020
  Årgång 3

  DEN HELIGE MIKAELS DAG - Änglarna

  1 Mos 28:10-17
  Upp 5:11-14
  Joh 1:47-51 och Upp 12:7-12 (som läses varje år)
  Ps 103:19-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 11 oktober, 2020
  Årgång 3

  TACKSÄGELSEDAGEN - Lovsång

  Vish 7:15-22 (från 1983 års evangeliebok) Jes 12:1-2 (apokryfisk text, från 2003)
  Kol 3:16-17
  Luk 19:37-40
  Ps 65:9-14

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 18 oktober, 2020
  Årgång 3

  NITTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Trons kraft

  Jos 2:1-15
  Heb 11:29-33
  Mark 2:1-12
  Ps 73:23-26

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 25 oktober, 2020
  Årgång 3

  TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att leva tillsammans

  Tob 10:7-13 (från 1983 års evangeliebok) 1 Mos 18:1-8 (apokryfisk text, från 2003)
  2 Tim 1:3-5
  Matt 13:53-57
  Ps 68:5-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 31 oktober, 2020
  Årgång 3

  ALLA HELGONS DAG - Helgonen

  5 Mos 34:1-5
  Heb 12:22-24
  Luk 6:20-26
  Ps 126

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 1 november, 2020
  Årgång 3

  SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG - Vårt evighetshopp

  Jos 1:10-11
  Heb 11:13-16
  Luk 20:37-38
  Ps 116:1-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 8 november, 2020
  Årgång 3

  TJUGOANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Frälsningen

  Jes 2:2-5
  2 Pet 1:2-8
  Joh 12:35-43
  Ps 62:10-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 15 november, 2020
  Årgång 3

  SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN - Vaksamhet och väntan

  Am 8:9-12
  Fil 3:20-4:1
  Luk 17:20-30
  Ps 139:1-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 22 november, 2020
  Årgång 3

  DOMSSÖNDAGEN - Kristi återkomst

  Hes 47:6-12
  1 Kor 15:22-28
  Matt 13:47-50
  Ps 102:26-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar