• Söndag 9 juni, 2019
  Årgång 2

  PINGSTDAGEN - Den heliga Anden

  Joel 2:28-29
  Apg 2:14-21
  Joh 14:15-21 och Apg 2:1-11 (som läses varje år)
  Ps 104:27-31

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Måndag 10 juni, 2019
  Årgång 2

  ANNANDAG PINGST - Andens vind över världen

  Hes 11:17-20
  Apg 11:19-26
  Joh 3:31-36
  Ps 68:10-14, 20-21

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 16 juni, 2019
  Årgång 2

  HELIGA TREFALDIGHETS DAG eller MISSIONSDAGEN - Gud - Fader, Son och Ande

  2 Mos 3:1-15
  Rom 11:33-36
  Matt 28:16-20
  Ps 113:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 22 juni, 2019
  Årgång 2

  MIDSOMMARDAGEN - Skapelsen

  Job 12:7-13
  Apg 17:22-31
  Matt 6:25-30
  Ps 104:1-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 23 juni, 2019
  Årgång 2

  DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet

  Jer 22:1-4
  Apg 13:16-25
  Luk 1:57-66
  Ps 96

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 30 juni, 2019
  Årgång 2

  ANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Kallelsen till Guds rike

  5 Mos 7:6-9
  Rom 8:28-30
  Joh 1:35-46
  Ps 65:2-5

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 7 juli, 2019
  Årgång 2

  TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Förlorad och återfunnen

  Jes 51:1-3
  Ef 2:1-10
  Luk 15:8-10
  Ps 119:170-176

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 14 juli, 2019
  Årgång 2

  FJÄRDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att inte döma

  Sak 7:8-10
  Rom 14:11-14
  Joh 8:1-11
  Ps 62:2-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Imorgon söndag 21 juli, 2019
  Årgång 2

  APOSTLADAGEN - Sänd mig

  Jes 6:1-8
  1 Pet 2:4-10
  Matt 16:13-20
  Ps 40:6-12

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Nästa helg söndag 28 juli, 2019
  Årgång 2

  SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Efterföljelse

  Am 7:10-15
  1 Thess 2:1-8
  Matt 16:24-27
  Ps 15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Om tre veckor på söndag 4 augusti, 2019
  Årgång 2

  KRISTI FÖRKLARINGS DAG - Jesus förhärligad

  2 Mos 34:27-35
  2 Kor 3:9-18
  Mark 9:1-13
  Ps 89:12-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 11 augusti, 2019
  Årgång 2

  ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Andlig klarsyn

  Ords 7:1-3
  1 Kor 3:10-15
  Matt 7:22-29
  Ps 119:30-35

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 18 augusti, 2019
  Årgång 2

  NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Goda förvaltare

  Ords 3:27-32
  Ef 4:20-28
  Luk 12:42-48
  Ps 8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 25 augusti, 2019
  Årgång 2

  TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Nådens gåvor

  2 Mos 19:3-8
  Rom 12:3-8
  Matt 18:18-22
  Ps 28:6-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 1 september, 2019
  Årgång 2

  ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Tro och liv

  Am 5:21-24
  Rom 7:14-25
  Matt 21:28-31
  Ps 143:6-10

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 8 september, 2019
  Årgång 2

  TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kristus

  Jes 38:1-6
  Rom 8:18-23
  Luk 13:10-17
  Ps 145:13b-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 15 september, 2019
  Årgång 2

  TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan

  5 Mos 15:7-11
  Rom 13:8-10
  Matt 5:38-48
  Ps 103:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 22 september, 2019
  Årgång 2

  FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Enheten i Kristus

  Jes 11:10-13
  Fil 2:1-5
  Luk 22:24-27
  Ps 95:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 29 september, 2019
  Årgång 2

  DEN HELIGE MIKAELS DAG - Änglarna

  Dan 10:15-19
  Apg 12:6-17
  Matt 18:7-10 och Upp 12:7-12 (som läses varje år)
  Ps 103:19-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 6 oktober, 2019
  Årgång 2

  SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Döden och livet

  1 Kung 17:17-24
  Upp 2:8-11
  Luk 7:11-17
  Ps 107:18-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 13 oktober, 2019
  Årgång 2

  TACKSÄGELSEDAGEN - Lovsång

  Jer 31:3-6
  Upp 4:8-11
  Matt 15:29-31
  Ps 65:9-14

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 20 oktober, 2019
  Årgång 2

  ARTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att lyssna i tro

  5 Mos 30:11-16
  Jak 2:8-13
  Mark 10:17-27
  Ps 19:8-15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 27 oktober, 2019
  Årgång 2

  NITTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Trons kraft

  1 Mos 15:5-6
  1 Tim 6:11-12
  Joh 9:1-7, 24-39
  Ps 73:23-26

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 2 november, 2019
  Årgång 2

  ALLA HELGONS DAG - Helgonen

  Jes 60:18-22
  Heb 12:1-3
  Matt 5:13-16
  Ps 126

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 3 november, 2019
  Årgång 2

  SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG - Vårt evighetshopp

  Job 17:15-16
  1 Kor 15:35-49
  Joh 6:37-40
  Ps 116:1-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 10 november, 2019
  Årgång 2

  TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Samhällsansvar

  5 Mos 24:17-22
  Jak 2:1-8
  Luk 19:1-10
  Ps 40:14-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 17 november, 2019
  Årgång 2

  SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN - Vaksamhet och väntan

  Jes 51:4-6
  2 Kor 13:5-9
  Luk 12:35-40
  Ps 139:1-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 24 november, 2019
  Årgång 2

  DOMSSÖNDAGEN - Kristi återkomst

  Dan 7:9-10
  Upp 20:11-21:5
  Joh 5:22-30
  Ps 102:26-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar