Datum Högtid Titel Texter
23 2012-04-01 Palmsöndagen Vägen till korset Ef 2:12-16, Matt 21:1-11, Jes 56:6-8, Ps 118:19-29
24 2012-04-05 Skärtorsdagen Det nya förbundet 1 Kor 11:20-25, Matt 26:17-30, 2 Mos 12:1-14, Ps 111:1-5
25 2012-04-06 Långfredagen Korset 1 Pet 3:18-20, Matt 27:32-56, Jes 53:1-12, Ps 22
26 2012-04-07 Påsknatten Genom död till liv Rom 6:3-11, Matt 28:1-8, 2 Mos 14:10-16, 21-22, Ps 114
27 2012-04-08 Påskdagen Kristus är uppstånden 1 Kor 15:53-57, Matt 28:1-20, Jes 25:6-9, Ps 118:15-24
1 2013-12-01 1:a söndagen i advent Ett nådens år Luk 4:16-23, Upp 5:1-5, Sak 9:9-10, Ps 24
2 2013-12-08 2:a söndagen i advent Guds rike är nära Mark 1:14-15, Heb 10:32-39, Jer 33:14-16, Ps 85:9-14
3 2013-12-15 3:e söndagen i advent Bana väg för Herren Luk 3:1-15, Gal 3:21-29, Jes 40:1-8, Ps 146:3-9
4 2013-12-22 4:e söndagen i advent Herrens moder Luk 1:39-45, 2 Kor 1:17-22, Jes 52:7-10, Ps 145:8-13
5 2013-12-24 Julnatten Den heliga natten Luk 2:1-20, Heb 1:1-6, Jes 9:1a, 2-7,
6 2013-12-25 Juldagen Jesu födelse Matt 1:18-25, Heb 1:1-3, Jes 9:2-7, Ps 72:1-7
7 2013-12-26 Annandag jul Martyrerna Matt 10:32-39, Apg 4:18-31, Mik 7:1-6, Ps 46:1-8
8 2013-12-29 Söndagen e. Jul Guds barn Matt 18:1-5, Apg 7:17-22, Jes 11:1-9, Ps 71:2-6
9 2014-01-01 Nyårsdagen I Jesu namn Joh 2:23-25, Apg 10:42-43, Klag 3:22-26, Ps 121
10 2014-01-05 Söndagen e. nyår Guds hus Joh 2:13-22, Fil 2:1-4, 1 Kung 8:20, 27-30, Ps 84:2-5
11 2014-01-06 Trettondedag jul Guds härlighet i Kristus Luk 11:29-32, Ef 2:17-19, 1 Kung 10:1-7, Ps 72:10-15
12 2014-01-12 1:a söndagen e. trettondedagen Jesu dop Mark 1:9-11, Apg 8:14-17, Jes 43:1-4, Ps 89:20-29
13 2014-01-19 2:a söndagen e. trettondedagen Livets källa Joh 5:31-36, Heb 2:9-10, 5 Mos 5:23-27, Ps 19:2-7
14 2014-01-26 3:e söndagen e. trettondedagen Jesus skapar tro Joh 4:46-54, 2 Kor 1:3-7, 2 Kung 5:1-4, 9-15, Ps 36:6-10
69 2014-02-02 Kyndelmässodagen Uppenbarelsens ljus Matt 13:31-33, Apg 2:42-46, Mik 7:7-8, Ps 138
16 2014-02-09 5:e söndagen e. trettondedagen Sådd och skörd Luk 13:22-30, Rom 2:12-16, Hes 33:10-16, Ps 37:1-7
18 2014-02-16 Septuagesima Nåd och tjänst Matt 19:27-30, Fil 3:7-14, 2 Sam 7:18-22, Ps 25:4-11
19 2014-02-23 Sexagesima eller Reformationsdagen Det levande ordet Joh 6:60-69, Heb 4:12-13, Jer 23:23-29, Ps 33:4-9
20 2014-03-02 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Mark 10:32-45, 2 Kor 5:14-21, Höga v 8:6-7, Ps 86:5-11
21 2014-03-05 Askonsdagen Bön och fasta Luk 5:33-39, 2 Kor 7:8-13, Jes 58:4-9, Ps 32:1-5
22 2014-03-09 1:a söndagen i fastan Prövningens stund Mark 1:12-13, Heb 5:7-10, 1 Mos 3:1-13, Ps 31:2-6
23 2014-03-16 2:a söndagen i fastan Den kämpande tron Mark 14:3-9, Heb 11:23-27, Jes 61:1-3, Ps 130
70 2014-03-23 Jungru Marie Bebådelsedag Guds mäktiga verk Luk 1:46-55, Kol 1:15-20, 1 Sam 2:1-10, Ps 147:7-15
25 2014-03-30 Midfastosöndagen Livets bröd Joh 6:48-59, 1 Kor 10:1-6, Ords 9:1-6, Ps 107:1-9
26 2014-04-06 5:e söndagen i fastan Försonaren Joh 3:11-21, 1 Joh 1:8-2:2, 4 Mos 21:4-9, Ps 103:8-14
32 2014-04-21 Annandag påsk Möte med den uppståndne Joh 20:19-23, 1 Pet 1:18-23, Jer 31:9-13, Ps 16:6-11
33 2014-04-27 2:a söndagen i påsktiden Påskens vittnen Joh 20:24-31, 1 Pet 1:3-9, Sak 8:6-8, Ps 145:1-7
34 2014-05-04 3:e söndagen i påsktiden Den gode herden Joh 10:22-30, 1 Pet 5:1-4, Jer 23:3-8, Ps 23
35 2014-05-11 4:e söndagen i påsktiden Vägen till livet Joh 13:31-35, 1 Thess 5:9-11, 2 Mos 13:20-22, Ps 147:1-7
36 2014-05-18 5:e söndagen i påsktiden Att växa i tro Joh 17:9-17, Gal 5:13-18, Jes 57:15-16, Ps 98:1-8
37 2014-05-25 Bönsöndagen Bönen Matt 6:5-8, Rom 8:24-27, 1 Kung 3:5-14, Ps 13
38 2014-05-29 Kristi himmelsfärds dag Herre över allting Joh 17:1-8, Ef 4:7-13, Dan 7:13-14, Ps 110
39 2014-06-01 Söndagen före pingst Hjälparen kommer Joh 16:12-15, Apg 1:12-14, 1 Kung 19:9-16, Ps 33:18-22
40 2014-06-08 Pingstdagen Den heliga Anden Joh 7:37-39, Ef 2:17-22, Jes 12, Ps 104:27-31
41 2014-06-09 Annandag pingst Andens vind över världen Joh 12:44-50, Apg 2:36-41, Jes 44:1-8, Ps 68:10-14, 20-21
42 2014-06-15 Heliga trefaldighets dag Gud - Fader, Son och Ande Joh 11:18-27, Apg 4:5-12, 1 Mos 18:1-8, Ps 113:1-6
71 2014-06-21 Midsommardagen Skapelsen Mark 6:30-44, Kol 1:21-23, 1 Mos 9:8-17, Ps 104:1-13
72 2014-06-22 Den helige Johannes döp. dag Den Högstes profet Luk 1:67-80, Apg 10:37-38, Jes 42:5-9, Ps 96
44 2014-06-29 2:a söndagen e. trefaldighet Kallelsen till Guds rike 1 Kor 1:26-31, Mark 2:13-17, Dom 6:7-16, Ps 65:2-5
45 2014-07-06 3:e söndagen e. trefaldighet Förlorad och återfunnen Luk 15:11-32, 1 Pet 5:5-11, Jes 66:12-14, Ps 119:170-176
46 2014-07-13 4:e söndagen e. trefaldighet Att inte döma Luk 6:36-42, Gal 6:1-7, Hes 18:30-32, Ps 62:2-9
47 2014-07-20 Apostladagen Sänd mig Mark 3:7-19, Rom 16:1-7, Jer 1:4-10, Ps 40:6-12
48 2014-07-27 6:e söndagen e. trefaldighet Efterföljelse Luk 9:51-62, 1 Kor 9:19-26, 1 Kung 19:19-21, Ps 15
49 2014-08-03 Kristi förklarings dag Jesus förhärligad Luk 9:28-36, Upp 1:9-18, 2 Mos 40:34-38, Ps 89:12-18
50 2014-08-10 8:e söndagen e. trefaldighet Andlig klarsyn Matt 7:13-14, Rom 8:14-17, Jer 7:1-7, Ps 119:30-35
51 2014-08-17 9:e söndagen e. trefaldighet Goda förvaltare Luk 16:1-13, 2 Tim 4:1-7, Am 8:4-7, Ps 8
52 2014-08-24 10:e söndagen e. trefaldighet Nådens gåvor Luk 9:46-48, 1 Kor 12:4-11, Jos 24:16-18, Ps 28:6-9
53 2014-08-31 11:e söndagen e. trefaldighet Tro och liv Matt 23:1-12, Jak 1:22-25, Jes 1:10-17, Ps 143:6-10
54 2014-09-07 12:e söndagen e. trefaldighet Friheten i Kristus Mark 2:23-28, Gal 4:31-5:6, 2 Mos 23:10-12, Ps 145:13b-18
55 2014-09-14 13:e söndagen e. trefaldighet Medmänniskan Matt 7:12, Rom 12:16-21, Jer 38:7-13, Ps 103:1-6
56 2014-09-21 14:e söndagen e. trefaldighet Enheten i Kristus Joh 17:18-23, 1 Kor 1:10-13, Am 9:11-15, Ps 95:1-7
57 2014-09-28 15:e söndagen e. trefaldighet Ett är nödvändigt Luk 10:38-42, Fil 4:10-13, 5 Mos 4:29-31, Ps 123
73 2014-10-05 Den helige Mikaels dag Änglarna Joh 1:47-51, Upp 5:11-14, 1 Mos 28:10-17, Ps 103:19-22
74 2014-10-12 Tacksägelsedagen Lovsång Luk 19:37-40, Kol 3:16-17, Jes 12:1-2, Ps 65:9-14
60 2014-10-19 18:e söndagen e. trefaldighet Att lyssna i tro Matt 13:44-46, Apg 5:27-29, Ords 8:32-36, Ps 19:8-15
61 2014-10-26 19:e söndagen e. trefaldighet Trons kraft Mark 2:1-12, Heb 11:29-33, Jos 2:1-15, Ps 73:23-26
75 2014-11-01 Alla Helgons dag Helgonen Luk 6:20-26, Heb 12:22-24, 5 Mos 34:1-5, Ps 126
76 2014-11-02 Söndagen e. alla helgons dag Vårt evighetshopp Luk 20:37-38, Heb 11:13-16, Jos 1:10-11, Ps 116:1-9
63 2014-11-09 21:a söndagen e. trefaldighet Samhällsansvar Matt 12:15-21, 2 Kor 8:9-15, 2 Mos 23:1-9, Ps 40:14-18
67 2014-11-16 Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 17:20-30, Fil 3:20-4:1, Am 8:9-12, Ps 139:1-18
68 2014-11-23 Domsöndagen Kristi återkomst Matt 13:47-50, 1 Kor 15:22-28, Hes 47:6-12, Ps 102:26-29
25 2016-03-20 Palmsöndagen Vägen till korset Ef 2:12-16, Matt 21:1-11, Jes 56:6-8, Ps 118:19-29
26 2016-03-24 Skärtorsdagen Det nya förbundet 1 Kor 11:20-25, Matt 26:17-30, 2 Mos 12:1-14, Ps 111:1-5
27 2016-03-25 Långfredagen Korset 1 Pet 3:18-20, Matt 27:32-56, Jes 53:1-12, Ps 22
28 2016-03-26 Påsknatten Genom död till liv Rom 6:3-11, Matt 28:1-8, 2 Mos 14:10-16, 21-22, Ps 114
29 2016-03-27 Påskdagen Kristus är uppstånden 1 Kor 15:53-57, Matt 28:1-20, Jes 25:6-9, Ps 118:15-24
1 2016-11-27 1:a söndagen i advent Ett nådens år Luk 4:16-23, Upp 5:1-5, Sak 9:9-10, Ps 24
2 2016-12-04 2:a söndagen i advent Guds rike är nära Mark 1:14-15, Heb 10:32-39, Jer 33:14-16, Ps 85:9-14
3 2016-12-11 3:e söndagen i advent Bana väg för Herren Luk 3:1-15, Gal 3:21-29, Jes 40:1-8, Ps 146:3-9
4 2016-12-18 4:e söndagen i advent Herrens moder Luk 1:39-45, 2 Kor 1:17-22, Jes 52:7-10, Ps 145:8-13
5 2016-12-24 Julnatten Den heliga natten Luk 2:1-20, Heb 1:1-6, Jes 9:1a, 2-7,
6 2016-12-25 Juldagen Jesu födelse Matt 1:18-25, Heb 1:1-3, Jes 9:2-7, Ps 72:1-7
7 2016-12-26 Annandag jul Martyrerna Matt 10:32-39, Apg 4:18-31, Mik 7:1-6, Ps 46:1-8
9 2017-01-01 Nyårsdagen I Jesu namn Joh 2:23-25, Apg 10:42-43, Klag 3:22-26, Ps 121
11 2017-01-06 Trettondedag jul Guds härlighet i Kristus Luk 11:29-32, Ef 2:17-19, 1 Kung 10:1-7, Ps 72:10-15
12 2017-01-08 1:a söndagen e. trettondedagen Jesu dop Mark 1:9-11, Apg 8:14-17, Jes 43:1-4, Ps 89:20-29
13 2017-01-15 2:a söndagen e. trettondedagen Livets källa Joh 5:31-36, Heb 2:9-10, 5 Mos 5:23-27, Ps 19:2-7
14 2017-01-22 3:e söndagen e. trettondedagen Jesus skapar tro Joh 4:46-54, 2 Kor 1:3-7, 2 Kung 5:1-4, 9-15, Ps 36:6-10
15 2017-01-29 4:e söndagen e. trettondedagen Jesus är vårt hopp Matt 14:22-33, 2 Tim 1:7-10, 1 Kung 17:1-6, Ps 107:28-32
69 2017-02-05 Kyndelmässodagen Uppenbarelsens ljus Matt 13:31-33, Apg 2:42-46, Mik 7:7-8, Ps 138
18 2017-02-12 Septuagesima Nåd och tjänst Matt 19:27-30, Fil 3:7-14, Vish 11:22-26, Ps 25:4-11
19 2017-02-19 Sexagesima Det levande ordet Joh 6:60-69, Heb 4:12-13, Jer 23:23-29, Ps 33:4-9
20 2017-02-26 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Mark 10:32-45, 2 Kor 5:14-21, Höga v 8:6-7, Ps 86:5-11
21 2017-03-01 Askonsdagen Bön och fasta Luk 5:33-39, 2 Kor 7:8-13, Man 11-15, Ps 32:1-5
22 2017-03-05 1:a söndagen i fastan Prövningens stund Mark 1:12-13, Heb 5:7-10, 1 Mos 3:1-13, Ps 31:2-6
23 2017-03-12 2:a söndagen i fastan Den kämpande tron Mark 14:3-9, Heb 11:23-27, Jes 61:1-3, Ps 130
24 2017-03-19 3:e söndagen i fastan Kampen mot ondskan Mark 9:14-32, Upp 3:14-19, 1 Kung 18:26-29, 36-39, Ps 25:12-22
70 2017-03-26 Jungru Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk Luk 1:46-55, Kol 1:15-20, 1 Sam 2:1-10, Ps 147:7-15
26 2017-04-02 5:e söndagen i fastan Försonaren Joh 3:11-21, 1 Joh 1:8-2:2, 4 Mos 21:4-9, Ps 103:8-14
32 2017-04-17 Annandag påsk Möte med den uppståndne Joh 20:19-23, 1 Pet 1:18-23, Jer 31:9-13, Ps 16:6-11
33 2017-04-23 2:a söndagen i påsktiden Påskens vittnen Joh 20:24-31, 1 Pet 1:3-9, Sak 8:6-8, Ps 145:1-7
34 2017-04-30 3:e söndagen i påsktiden Den gode herden Joh 10:22-30, 1 Pet 5:1-4, Jer 23:3-8, Ps 23
35 2017-05-07 4:e söndagen i påsktiden Vägen till livet Joh 13:31-35, 1 Thess 5:9-11, 2 Mos 13:20-22, Ps 147:1-7
36 2017-05-14 5:e söndagen i påsktiden Att växa i tro Joh 17:9-17, Gal 5:13-18, Jes 57:15-16, Ps 98:1-8
37 2017-05-21 Bönsöndagen Bönen Matt 6:5-8, Rom 8:24-27, 1 Kung 3:5-14, Ps 13
38 2017-05-25 Kristi himmelsfärds dag Herre över allting Joh 17:1-8, Ef 4:7-13, Dan 7:13-14, Ps 110
39 2017-05-28 Söndagen före pingst Hjälparen kommer Joh 16:12-15, Apg 1:12-14, 1 Kung 19:9-16, Ps 33:18-22
40 2017-06-04 Pingstdagen Den heliga Anden Joh 7:37-39, Ef 2:17-22, Jes 12, Ps 104:27-31
41 2017-06-05 Annandag pingst Andens vind över världen Joh 12:44-50, Apg 2:36-41, Jes 44:1-8, Ps 68:10-14, 20-21
42 2017-06-11 Heliga trefaldighets dag Gud - Fader, Son och Ande Joh 11:18-27, Apg 4:5-12, 1 Mos 18:1-8, Ps 113:1-6
43 2017-06-18 1:a söndagen e. trefaldighet Vårt dop Matt 3:11-12, Apg 8:26-39, 1 Mos 7:11-23, Ps 66:5-12
71 2017-06-24 Midsommardagen Skapelsen Mark 6:30-44, Kol 1:21-23, 1 Mos 9:8-17, Ps 104:1-13
72 2017-06-25 Den helige Johannes döp. Dag Den Högstes profet Luk 1:67-80, Apg 10:37-38, Jes 42:5-9, Ps 96
45 2017-07-02 3:e söndagen e. trefaldighet Förlorad och återfunnen Luk 15:11-32, 1 Pet 5:5-11, Jes 66:12-14, Ps 119:170-176
46 2017-07-09 4:e söndagen e. trefaldighet Att inte döma Luk 6:36-42, Gal 6:1-7, Hes 18:30-32, Ps 62:2-9
47 2017-07-16 Apostladagen Sänd mig Mark 3:7-19, Rom 16:1-7, Jer 1:4-10, Ps 40:6-12
48 2017-07-23 6:e söndagen e. trefaldighet Efterföljelse Luk 9:51-62, 1 Kor 9:19-26, 1 Kung 19:19-21, Ps 15
49 2017-07-30 Kristi förklarings dag Jesus förhärligad Luk 9:28-36, Upp 1:9-18, 2 Mos 40:34-38, Ps 89:12-18
50 2017-08-06 8:e söndagen e. trefaldighet Andlig klarsyn Matt 7:13-14, Rom 8:14-17, Jer 7:1-7, Ps 119:30-35
51 2017-08-13 9:e söndagen e. trefaldighet Goda förvaltare Luk 16:1-13, 2 Tim 4:1-7, Am 8:4-7, Ps 8
52 2017-08-20 10:e söndagen e. trefaldighet Nådens gåvor Luk 9:46-48, 1 Kor 12:4-11, Jos 24:16-18, Ps 28:6-9
53 2017-08-27 11:e söndagen e. trefaldighet Tro och liv Matt 23:1-12, Jak 1:22-25, Jes 1:10-17, Ps 143:6-10
54 2017-09-03 12:e söndagen e. trefaldighet Friheten i Kristus Mark 2:23-28, Gal 4:31-5:6, 2 Mos 23:10-12, Ps 145:13b-18
55 2017-09-10 13:e söndagen e. trefaldighet Medmänniskan Matt 7:12, Rom 12:16-21, Jer 38:7-13, Ps 103:1-6
56 2017-09-17 14:e söndagen e. trefaldighet Enheten i Kristus Joh 17:18-23, 1 Kor 1:10-13, Am 9:11-15, Ps 95:1-7
57 2017-09-24 15:e söndagen e. trefaldighet Ett är nödvändigt Luk 10:38-42, Fil 4:10-13, 5 Mos 4:29-31, Ps 123
73 2017-10-01 Den helige Mikaels dag Änglarna Joh 1:47-51, Upp 5:11-14, 1 Mos 28:10-17, Ps 103:19-22
74 2017-10-08 Tacksägelsedagen Lovsång Luk 19:37-40, Kol 3:16-17, Jes 12:1-2, Ps 65:9-14
60 2017-10-15 18:e söndagen e. trefaldighet Att lyssna i tro Matt 13:44-46, Apg 5:27-29, Ords 8:32-36, Ps 19:8-15
61 2017-10-22 19:e söndagen e. trefaldighet Trons kraft Mark 2:1-12, Heb 11:29-33, Jos 2:1-15, Ps 73:23-26
62 2017-10-29 20:e söndagen e. trefaldighet Att leva tillsammans Matt 13:53-57, 2 Tim 1:3-5, 1 Mos 18:1-8, Ps 68:5-7
75 2017-11-04 Alla helgons dag Helgonen Luk 6:20-26, Heb 12:22-24, 5 Mos 34:1-5, Ps 126
76 2017-11-05 Söndagen e. alla helgons dag Vårt evighetshopp Luk 20:37-38, Heb 11:13-16, Jos 1:10-11, Ps 116:1-9
64 2017-11-12 22:a söndagen e. trefaldighet Frälsningen Joh 12:35-43, 2 Pet 1:2-8, Jes 2:2-5, Ps 62:10-13
67 2017-11-19 Söndagen före domsöndagen Vaksamhet och väntan Luk 17:20-30, Fil 3:20-4:1, Am 8:9-12, Ps 139:1-18
68 2017-11-26 Domsöndagen Kristi återkomst Matt 13:47-50, 1 Kor 15:22-28, Hes 47:6-12, Ps 102:26-29


Rapporten är genererad av www.kyrkoåretstexter.se