• Söndag 28 mars, 2021
  Årgång (Markus serien)

  PALMSÖNDAGEN - Vägen till korset

  2 Mos 13:6-10
  Heb 2:14-18
  Mark 11:1-11
  Ps 118:19-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Torsdag 1 april, 2021
  Årgång (Markus serien)

  SKÄRTORSDAGEN - Det nya förbundet

  2 Mos 24:3-11
  1 Kor 10:16-17
  Mark 14:12-26
  Ps 111:1-5

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Fredag 2 april, 2021
  Årgång (Markus serien)

  LÅNGFREDAGEN - Korset

  Jes 53:1-12
  1 Kor 2:1-10
  Mark 15:21-41
  Ps 22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 3 april, 2021
  Årgång (Markus serien)

  PÅSKNATTEN - Genom död till liv

  Dan 3:19-25
  2 Tim 2:8-13
  Mark 16:1-8
  Ps 114

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 4 april, 2021
  Årgång (Markus serien)

  PÅSKDAGEN - Kristus är uppstånden

  2 Mos 15:1-11
  1 Kor 15:12-21
  Mark 16:1-14
  Ps 118:15-24

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Måndag 5 april, 2021
  Årgång 1

  ANNANDAG PÅSK - Möte med den uppståndne

  Hes 37:1-10
  Apg 10:34-43
  Luk 24:13-35
  Ps 16:6-11

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 11 april, 2021
  Årgång 1

  ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Påskens vittnen

  Jes 43:10-13
  1 Kor 15:1-11
  Joh 21:1-14
  Ps 145:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 18 april, 2021
  Årgång 1

  TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Den gode herden

  Hes 34:11-16
  1 Pet 2:22-25
  Joh 10:1-10
  Ps 23

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 25 april, 2021
  Årgång 1

  FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Vägen till livet

  Jes 54:7-10
  Heb 13:12-16
  Joh 16:16-22
  Ps 147:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 2 maj, 2021
  Årgång 1

  FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Att växa i tro

  Hos 11:1-4
  1 Joh 4:10-16
  Joh 16:5-11
  Ps 98:1-8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 9 maj, 2021
  Årgång 1

  BÖNSÖNDAGEN - Bönen

  1 Mos 18:26-32
  Ef 3:14-21
  Luk 18:1-8
  Ps 13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Torsdag 13 maj, 2021
  Årgång 1

  KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG - Herre över allting

  2 Kung 2:11-14
  Apg 1:1-11
  Mark 16:19-20
  Ps 110

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 16 maj, 2021
  Årgång 1

  SÖNDAGEN FÖRE PINGST - Hjälparen kommer

  Sak 14:6-9
  Rom 8:16-18
  Joh 15:26-16:4
  Ps 33:18-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 23 maj, 2021
  Årgång 1

  PINGSTDAGEN - Den heliga Anden

  1 Mos 11:1-9
  Apg 2:1-11
  Joh 14:25-29
  Ps 104:27-31

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Måndag 24 maj, 2021
  Årgång 1

  ANNANDAG PINGST - Andens vind över världen

  2 Mos 17:1-7
  Apg 10:42-48
  Joh 6:44-47
  Ps 68:10-14, 20-21

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 30 maj, 2021
  Årgång 1

  HELIGA TREFALDIGHETS DAG eller MISSIONSDAGEN - Gud - Fader, Son och Ande

  5 Mos 6:4-9
  Apg 2:24-35
  Matt 11:25-27
  Ps 113:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 6 juni, 2021
  Årgång 1

  FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Vårt dop

  Hes 36:25-28
  Rom 6:3-11
  Joh 3:1-8
  Ps 66:5-12

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Idag söndag 13 juni, 2021
  Årgång 1

  ANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Kallelsen till Guds rike

  Sak 3:1-7
  Upp 19:5-9
  Luk 14:15-24
  Ps 65:2-5

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Om exakt en vecka på söndag 20 juni, 2021
  Årgång 1

  TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Förlorad och återfunnen

  Mik 7:18-20
  Rom 5:6-11
  Luk 15:1-7
  Ps 119:170-176

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Nästa vecka på lördag 26 juni, 2021
  Årgång 1

  MIDSOMMARDAGEN - Skapelsen

  1 Mos 1:1-13
  Apg 14:15-17
  Joh 1:1-5
  Ps 104:1-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Om exakt två veckor på söndag 27 juni, 2021
  Årgång 1

  DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet

  Jes 49:1-2
  Apg 19:4
  Luk 1:5-17
  Ps 96

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Om exakt tre veckor på söndag 4 juli, 2021
  Årgång 1

  APOSTLADAGEN - Sänd mig

  Hes 1:26-2:3, 8-10
  1 Tim 1:12-17
  Luk 5:1-11
  Ps 40:6-12

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 11 juli, 2021
  Årgång 1

  SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Efterföljelse

  3 Mos 19:1-2, 13-18
  1 Pet 1:13-16
  Matt 5:20-26
  Ps 15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 18 juli, 2021
  Årgång 1

  KRISTI FÖRKLARINGS DAG - Jesus förhärligad

  2 Mos 24:12-18
  2 Pet 1:16-18
  Matt 17:1-8
  Ps 89:12-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 25 juli, 2021
  Årgång 1

  ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Andlig klarsyn

  Mik 3:5-8
  1 Joh 4:1-6
  Matt 7:15-21
  Ps 119:30-35

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 1 augusti, 2021
  Årgång 1

  NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Goda förvaltare

  1 Mos 1:24-2:3
  1 Pet 4:7-11
  Matt 25:14-30
  Ps 8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 8 augusti, 2021
  Årgång 1

  TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Nådens gåvor

  Jes 27:2-6
  1 Kor 12:12-26
  Joh 15:1-9
  Ps 28:6-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 15 augusti, 2021
  Årgång 1

  ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Tro och liv

  Jes 2:12-17
  Rom 3:21-28
  Luk 18:9-14
  Ps 143:6-10

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 22 augusti, 2021
  Årgång 1

  TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kristus

  2 Mos 4:10-17
  2 Kor 3:4-8
  Mark 7:31-37
  Ps 145:13b-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 29 augusti, 2021
  Årgång 1

  TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan

  1 Mos 4:8-12
  1 Joh 4:7-10
  Luk 10:23-37
  Ps 103:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 5 september, 2021
  Årgång 1

  FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Enheten i Kristus

  Hes 37:15-22
  Ef 4:1-6
  Joh 17:9-11
  Ps 95:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 12 september, 2021
  Årgång 1

  FEMTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Ett är nödvändigt

  Neh 9:19-21
  Apg 20:32-36
  Matt 6:31-34
  Ps 123

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 19 september, 2021
  Årgång 1

  SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Döden och livet

  Jes 26:19
  2 Kor 4:7-14
  Joh 11:28-44
  Ps 107:18-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 26 september, 2021
  Årgång 1

  SJUTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Rik inför Gud

  2 Mos 32:1-4, 30-35
  1 Joh 2:15-17
  Matt 6:19-24
  Ps 49:6-12

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 3 oktober, 2021
  Årgång 1

  DEN HELIGE MIKAELS DAG - Änglarna

  Dan 6:16-22
  Upp 12:7-12
  Luk 10:17-20
  Ps 103:19-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 10 oktober, 2021
  Årgång 1

  TACKSÄGELSEDAGEN - Lovsång

  1 Krön 29:10-14
  1 Thess 5:16-24
  Luk 17:11-19
  Ps 65:9-14

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 17 oktober, 2021
  Årgång 1

  TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att leva tillsammans

  Rut 2:8-12
  Apg 9:36-43
  Mark 3:31-35
  Ps 68:5-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 24 oktober, 2021
  Årgång 1

  TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Samhällsansvar

  Jer 29:4-7
  Rom 13:7-10
  Matt 22:15-22
  Ps 40:14-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 31 oktober, 2021
  Årgång 1

  TJUGOANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Frälsningen

  1 Mos 45:4-8
  1 Pet 4:12-19
  Matt 23:37-24:2
  Ps 62:10-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 6 november, 2021
  Årgång 1

  ALLA HELGONS DAG - Helgonen

  Jes 49:8-10
  Upp 7:9-17
  Matt 5:1-12
  Ps 126

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 7 november, 2021
  Årgång 1

  SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG - Vårt evighetshopp

  Hes 37:12-14
  Upp 22:1-5
  Luk 12:4-7
  Ps 116:1-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 14 november, 2021
  Årgång 1

  SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN - Vaksamhet och väntan

  Sef 3:8-13
  Upp 3:10-13
  Matt 25:1-13
  Ps 139:1-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 21 november, 2021
  Årgång 1

  DOMSSÖNDAGEN - Kristi återkomst

  Jes 65:17-19
  2 Pet 3:8-13
  Matt 25:31-46
  Ps 102:26-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar