• Söndag 25 juli, 2021
  Årgång 1

  ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Andlig klarsyn

  Mik 3:5-8
  1 Joh 4:1-6
  Matt 7:15-21
  Ps 119:30-35

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 1 augusti, 2021
  Årgång 1

  NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Goda förvaltare

  1 Mos 1:24-2:3
  1 Pet 4:7-11
  Matt 25:14-30
  Ps 8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 8 augusti, 2021
  Årgång 1

  TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Nådens gåvor

  Jes 27:2-6
  1 Kor 12:12-26
  Joh 15:1-9
  Ps 28:6-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 15 augusti, 2021
  Årgång 1

  ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Tro och liv

  Jes 2:12-17
  Rom 3:21-28
  Luk 18:9-14
  Ps 143:6-10

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 22 augusti, 2021
  Årgång 1

  TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kristus

  2 Mos 4:10-17
  2 Kor 3:4-8
  Mark 7:31-37
  Ps 145:13b-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 29 augusti, 2021
  Årgång 1

  TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan

  1 Mos 4:8-12
  1 Joh 4:7-10
  Luk 10:23-37
  Ps 103:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 5 september, 2021
  Årgång 1

  FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Enheten i Kristus

  Hes 37:15-22
  Ef 4:1-6
  Joh 17:9-11
  Ps 95:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 12 september, 2021
  Årgång 1

  FEMTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Ett är nödvändigt

  Neh 9:19-21
  Apg 20:32-36
  Matt 6:31-34
  Ps 123

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Imorgon söndag 19 september, 2021
  Årgång 1

  SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Döden och livet

  Jes 26:19
  2 Kor 4:7-14
  Joh 11:28-44
  Ps 107:18-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Nästa helg söndag 26 september, 2021
  Årgång 1

  SJUTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Rik inför Gud

  2 Mos 32:1-4, 30-35
  1 Joh 2:15-17
  Matt 6:19-24
  Ps 49:6-12

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Om tre veckor på söndag 3 oktober, 2021
  Årgång 1

  DEN HELIGE MIKAELS DAG - Änglarna

  Dan 6:16-22
  Upp 12:7-12
  Luk 10:17-20
  Ps 103:19-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 10 oktober, 2021
  Årgång 1

  TACKSÄGELSEDAGEN - Lovsång

  1 Krön 29:10-14
  1 Thess 5:16-24
  Luk 17:11-19
  Ps 65:9-14

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 17 oktober, 2021
  Årgång 1

  TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att leva tillsammans

  Rut 2:8-12
  Apg 9:36-43
  Mark 3:31-35
  Ps 68:5-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 24 oktober, 2021
  Årgång 1

  TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Samhällsansvar

  Jer 29:4-7
  Rom 13:7-10
  Matt 22:15-22
  Ps 40:14-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 31 oktober, 2021
  Årgång 1

  TJUGOANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Frälsningen

  1 Mos 45:4-8
  1 Pet 4:12-19
  Matt 23:37-24:2
  Ps 62:10-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 6 november, 2021
  Årgång 1

  ALLA HELGONS DAG - Helgonen

  Jes 49:8-10
  Upp 7:9-17
  Matt 5:1-12
  Ps 126

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 7 november, 2021
  Årgång 1

  SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG - Vårt evighetshopp

  Hes 37:12-14
  Upp 22:1-5
  Luk 12:4-7
  Ps 116:1-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 14 november, 2021
  Årgång 1

  SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN - Vaksamhet och väntan

  Sef 3:8-13
  Upp 3:10-13
  Matt 25:1-13
  Ps 139:1-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 21 november, 2021
  Årgång 1

  DOMSSÖNDAGEN - Kristi återkomst

  Jes 65:17-19
  2 Pet 3:8-13
  Matt 25:31-46
  Ps 102:26-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar