Vad är kyrkoåret

Kyrkoåret är en bibelstudieplan som går igenom de mest centrala delarna i den kristna tron. För varje söndag och helgdag finns det föreslagna texter från gamla testamentet, evangelierna, breven och psaltaren på ett visst tema. Kring jul läser man om Jesu födelse, på påsken om hans död, osv.

Många kyrkor använder sig av den som utgångspunkt för vad som ska predikas och läsas på gudstjänsterna, men dessa texter lämpar sig också för egen personlig bibelläsning.

Kyrkoåret startar i advent och har tre årgångar. Varje år har olika bibeltexter på samma teman.

Kring påsk så finns det fyra serier, en för varje evangelium. År 2012 läser man texterna om Jesu död från Matteus, 2013 från Markus, 2014 från Lukas och 2015 från Johannes, osv.