logo

2021–2022

Årgång:2
Datum Högtid/helg Tema GT Epistel Evangelium Psalm
2021-11-28 1:a söndagen i advent Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 3:20-22 Matt 21:1-9 (Joh 18:36-37) Ps 24
2021-12-05 2:a söndagen i advent Guds rike är nära Jes 35:1-10 Jak 5:7-11 Matt 13:31-34 Ps 85:9-14
2021-12-12 3:e söndagen i advent Bana väg för Herren Mal 4:4-6 2 Pet 1:19-21 Matt 11:12-19 Ps 146:3-9
2021-12-19 4:e söndagen i advent Herrens moder Sef 3:14-17 Fil 4:4-7 Luk 1:30-35 Ps 145:8-13
2021-12-24 Julnatten Den heliga natten Jes 9:1a, 2-7 Heb 1:1-6 Luk 2:1-20 Ps 108:2-7
2021-12-25 Juldagen Jesu födelse Jes 9:2-7 1 Joh 1:1-4 Luk 2:1-20 (Joh 1:1-14) Ps 72:1-7
2021-12-26 Annandag jul Martyrerna Jer 20:7-11 Apg 7:55-8:8 Luk 12:49-53 Ps 46:1-8
2022-01-01 Nyårsdagen I Jesu namn Jes 49:13-16 Heb 13:5-8 Luk 13:6-9 Ps 121
2022-01-02 Söndagen e. nyår Guds hus Jes 55:5-7 Rom 12:1-2 Mark 11:15-19 Ps 84:2-5
2022-01-06 Trettondedag jul Guds härlighet i Kristus Jes 49:5-7 2 Kor 4:3-6 Matt 2:1-12 (Joh 8:12) Ps 72:10-15
2022-01-09 1:a söndagen e. trettondedagen Jesu dop 2 Mos 1:22-2:10 1 Joh 5:6-12 Luk 3:15-17, 21-22 Ps 89:20-29
2022-01-16 2:a söndagen e. trettondedagen Livets källa Jes 55:1-4 Upp 22:16-17 Joh 4:5-26 Ps 19:2-7
2022-01-23 3:e söndagen e. trettondedagen Jesus skapar tro Jes 45:22-24 Gal 2:16-21 Joh 4:27-42 Ps 36:6-10
2022-01-30 4:e söndagen e. trettondedagen Jesus är vårt hopp Jes 40:26-31 Jak 5:13-16 Joh 5:1-9 Ps 107:28-32
2022-02-06 Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus Mal 3:1-4 1 Tim 6:13-16 Luk 2:22-40 (Joh 1:14-18) Ps 138
2022-02-13 Septuagesima Nåd och tjänst Jon 3:10-4:11 Fil 1:3-11 Luk 17:7-10 Ps 25:4-11
2022-02-20 Sexagesima Det levande ordet Ps 119:129-135 Rom 10:13-17 Joh 7:40-52 Ps 33:4-9
2022-02-27 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Est 4:12-17 1 Tim 2:4-6 Joh 12:20-33 Ps 86:5-11
2022-03-02 Askonsdagen Bön och fasta Joel 2:12-19 Apg 13:1-3 Mark 2:18-20 Ps 32:1-5
2022-03-06 1:a söndagen i fastan Prövningens stund 1 Mos 4:3-7 Jak 1:12-15 Matt 16:21-23 Ps 31:2-6
2022-03-13 2:a söndagen i fastan Den kämpande tron 1 Kung 19:1-8 1 Kor 10:12-13 Luk 7:36-8:3 Ps 130
2022-03-20 3:e söndagen i fastan Kampen mot ondskan Jes 59:14-17 Ef 6:10-18 Mark 5:24-34 Ps 25:12-22
2022-03-27 Jungfru Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk Mik 5:2-4 Rom 4:18-21 Luk 1:26-38 (Luk 1:39-45) Ps 147:7-15
2022-04-03 5:e söndagen i fastan Försonaren 1 Mos 22:1-14 Apg 4:1-12 Mark 12:1-12 Ps 103:8-14
2022-04-10 Palmsöndagen Vägen till korset Jes 50:5-10 Rom 5:1-5 Luk 19:28-40 Ps 118:19-29
2022-04-14 Skärtorsdagen Det nya förbundet 2 Mos 12:15-20 1 Kor 5:6-8 Luk 22:7-23 Ps 111:1-5
2022-04-15 Långfredagen Korset Jes 53:1-12 Fil 2:6-8 Luk 23:26-49 Ps 22
2022-04-16 Påsknatten Genom död till liv 2 Mos 12:21-28 Kol 2:6-15 Luk 23:55-24:12 Ps 114
2022-04-17 Påskdagen Kristus är uppstånden Hos 6:1-3 Apg 3:14-16 Luk 24:1-12 Ps 118:15-24
2022-04-18 Annandag påsk Möte med den uppståndne 5 Mos 18:15-18 Kol 3:1-4 Luk 24:36-49 Ps 16:6-11
2022-04-24 2:a söndagen i påsktiden Påskens vittnen Jer 18:1-6 1 Joh 5:1-5 Joh 21:15-19 Ps 145:1-7
2022-05-01 3:e söndagen i påsktiden Den gode herden Hes 34:23-31 Heb 13:20-21 Joh 10:11-16 Ps 23
2022-05-08 4:e söndagen i påsktiden Vägen till livet Jer 17:5-8 (Syr 28:3-7) 2 Kor 4:16-18 Joh 14:1-14 Ps 147:1-7
2022-05-15 5:e söndagen i påsktiden Att växa i tro Hos 14:5-9 1 Joh 3:18-24 Joh 15:10-17 Ps 98:1-8
2022-05-22 Bönsöndagen Bönen Jer 29:11-14 1 Joh 5:13-15 Luk 11:1-13 Ps 13
2022-05-26 Kristi himmelsfärds dag Herre över allting Jes 61:10-11 Apg 1:1-11 (Ef 1:17-23) Luk 24:49-53 Ps 110
2022-05-29 Söndagen före pingst Hjälparen kommer 5 Mos 31:6-8 Rom 8:31-39 Joh 16:23-33 Ps 33:18-22
2022-06-05 Pingstdagen Den heliga Anden Joel 2:28-29 Apg 2:1-11 (Apg 2:14-21) Joh 14:15-21 Ps 104:27-31
2022-06-06 Annandag pingst Andens vind över världen Hes 11:17-20 Apg 11:19-26 Joh 3:31-36 Ps 68:10-14, 20-21
2022-06-12 Heliga trefaldighets dag Gud - Fader, Son och Ande 2 Mos 3:1-15 Rom 11:33-36 Matt 28:16-20 Ps 113:1-6
2022-06-19 1:a söndagen e. trefaldighet Vårt dop 2 Mos 14:21-22 Tit 3:4-8 Joh 1:29-34 Ps 66:5-12
2022-06-25 Midsommardagen Skapelsen Job 12:7-13 Apg 17:22-31 Matt 6:25-30 Ps 104:1-13
2022-06-26 Den helige Johannes döp. dag Den Högstes profet Jer 22:1-4 Apg 13:16-25 Luk 1:57-66 Ps 96
2022-07-03 3:e söndagen e. trefaldighet Förlorad och återfunnen Jes 51:1-3 Ef 2:1-10 Luk 15:8-10 Ps 119:170-176
2022-07-10 4:e söndagen e. trefaldighet Att inte döma Sak 7:8-10 Rom 14:11-14 Joh 8:1-11 Ps 62:2-9
2022-07-17 Apostladagen Sänd mig Jes 6:1-8 1 Pet 2:4-10 Matt 16:13-20 Ps 40:6-12
2022-07-24 6:e söndagen e. trefaldighet Efterföljelse Amos 7:10-15 1 Thess 2:1-8 Matt 16:24-27 Ps 15
2022-07-31 Kristi förklarings dag Jesus förhärligad 2 Mos 34:27-35 2 Kor 3:9-18 Mark 9:1-13 Ps 89:12-18
2022-08-07 8:e söndagen e. trefaldighet Andlig klarsyn Ords 7:1-3 1 Kor 3:10-15 Matt 7:22-29 Ps 119:30-35
2022-08-14 9:e söndagen e. trefaldighet Goda förvaltare Ords 3:27-32 Ef 4:20-28 Luk 12:42-48 Ps 8
2022-08-21 10:e söndagen e. trefaldighet Nådens gåvor 2 Mos 19:3-8 Rom 12:3-8 Matt 18:18-22 Ps 28:6-9
2022-08-28 11:e söndagen e. trefaldighet Tro och liv Amos 5:21-24 Rom 7:14-25 Matt 21:28-31 Ps 143:6-10
2022-09-04 12:e söndagen e. trefaldighet Friheten i Kristus Jes 38:1-6 Rom 8:18-23 Luk 13:10-17 Ps 145:13b-18
2022-09-11 13:e söndagen e. trefaldighet Medmänniskan 5 Mos 15:7-11 Rom 13:8-10 Matt 5:38-48 Ps 103:1-6
2022-09-18 14:e söndagen e. trefaldighet Enheten i Kristus Jes 11:10-13 Fil 2:1-5 Luk 22:24-27 Ps 95:1-7
2022-09-25 15:e söndagen e. trefaldighet Ett är nödvändigt 1 Kung 17:8-16 Apg 4:32-35 Matt 11:28-30 Ps 123
2022-10-02 Den helige Mikaels dag Änglarna Dan 10:15-19 Upp 12:7-12 (Apg 12:6-17) Matt 18:7-10 Ps 103:19-22
2022-10-09 Tacksägelsedagen Lovsång Jer 31:3-6 Upp 4:8-11 Matt 15:29-31 Ps 65:9-14
2022-10-16 18:e söndagen e. trefaldighet Att lyssna i tro 5 Mos 30:11-16 Jak 2:8-13 Mark 10:17-27 Ps 19:8-15
2022-10-23 19:e söndagen e. trefaldighet Trons kraft 1 Mos 15:5-6 1 Tim 6:11-12 Joh 9:1-7, 24-39 Ps 73:23-26
2022-10-30 20:e söndagen e. trefaldighet Att leva tillsammans Rut 1:6-19 Heb 13:2-3 Joh 11:1-7 Ps 68:5-7
2022-11-05 Alla helgons dag Helgonen Jes 60:18-22 Heb 12:1-3 Matt 5:13-16 Ps 126
2022-11-06 Söndagen e. Alla helgons dag Vårt evighetshopp Job 17:15-16 1 Kor 15:35-49 Joh 6:37-40 Ps 116:1-9
2022-11-13 Söndagen före domssöndagen Vaksamhet och väntan Jes 51:4-6 2 Kor 13:5-9 Luk 12:35-40 Ps 139:1-18
2022-11-20 Domssöndagen Kristi återkomst Dan 7:9-10 Upp 20:11-21:5 Joh 5:22-30 Ps 102:26-29