logo

2024–2025 årgång 2 (Markus-serien vid påsk)

Datum Högtid–Tema GT Epistel Evangelium Psalm
2024-12-01 1:a söndagen i advent – Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 3:20-22 Matt 21:1-9 (Joh 18:36-37) Ps 24
2024-12-08 2:a söndagen i advent – Guds rike är nära Jes 35:1-10 Jak 5:7-11 Matt 13:31-34 Ps 85:9-14
2024-12-15 3:e söndagen i advent – Bana väg för Herren Mal 4:4-6 2 Pet 1:19-21 Matt 11:12-19 Ps 146:3-9
2024-12-22 4:e söndagen i advent – Herrens moder Sef 3:14-17 Fil 4:4-7 Luk 1:30-35 Ps 145:8-13
2024-12-24 Julnatten – Den heliga natten Jes 9:1a, 2-7 Heb 1:1-6 Luk 2:1-20 Ps 108:2-7
2024-12-25 Juldagen – Jesu födelse Jes 9:2-7 1 Joh 1:1-4 Luk 2:1-20 (Joh 1:1-14) Ps 72:1-7
2024-12-26 Annandag jul – Martyrerna Jer 20:7-11 Apg 7:55-8:8 Luk 12:49-53 Ps 46:1-8
2024-12-29 Söndagen e. jul – Guds barn 2 Mos 1:15-21 2 Tim 3:14-15 Mark 10:13-16 Ps 71:2-6
2025-01-01 Nyårsdagen – I Jesu namn Jes 49:13-16 Heb 13:5-8 Luk 13:6-9 Ps 121
2025-01-05 Söndagen e. nyår – Guds hus Jes 55:5-7 Rom 12:1-2 Mark 11:15-19 Ps 84:2-5
2025-01-06 Trettondedag jul – Guds härlighet i Kristus Jes 49:5-7 2 Kor 4:3-6 Matt 2:1-12 (Joh 8:12) Ps 72:10-15
2025-01-12 1:a söndagen e. trettondedagen – Jesu dop 2 Mos 1:22-2:10 1 Joh 5:6-12 Luk 3:15-17, 21-22 Ps 89:20-29
2025-01-19 2:a söndagen e. trettondedagen – Livets källa Jes 55:1-4 Upp 22:16-17 Joh 4:5-26 Ps 19:2-7
2025-01-26 3:e söndagen e. trettondedagen – Jesus skapar tro Jes 45:22-24 Gal 2:16-21 Joh 4:27-42 Ps 36:6-10
2025-02-02 Kyndelsmässodagen – Uppenbarelsens ljus Mal 3:1-4 1 Tim 6:13-16 Luk 2:22-40 (Joh 1:14-18) Ps 138
2025-02-09 5:e söndagen e. trettondedagen – Sådd och skörd 4 Mos 11:24-30 Fil 1:12-18 Mark 9:38-41 Ps 37:1-7
2025-02-16 Septuagesima – Nåd och tjänst Jon 3:10-4:11 Fil 1:3-11 Luk 17:7-10 Ps 25:4-11
2025-02-23 Sexagesima – Det levande ordet Ps 119:129-135 Rom 10:13-17 Joh 7:40-52 Ps 33:4-9
2025-03-02 Fastlagssöndagen – Kärlekens väg Est 4:12-17 1 Tim 2:4-6 Joh 12:20-33 Ps 86:5-11
2025-03-05 Askonsdagen – Bön och fasta Joel 2:12-19 Apg 13:1-3 Mark 2:18-20 Ps 32:1-5
2025-03-09 1:a söndagen i fastan – Prövningens stund 1 Mos 4:3-7 Jak 1:12-15 Matt 16:21-23 Ps 31:2-6
2025-03-16 2:a söndagen i fastan – Den kämpande tron 1 Kung 19:1-8 1 Kor 10:12-13 Luk 7:36-8:3 Ps 130
2025-03-23 Jungfru Marie bebådelsedag – Guds mäktiga verk Mik 5:2-4 Rom 4:18-21 Luk 1:26-38 (Luk 1:39-45) Ps 147:7-15
2025-03-30 Midfastosöndagen – Livets bröd 2 Mos 16:11-18 1 Pet 2:1-3 Joh 6:24-35 Ps 107:1-9
2025-04-06 5:e söndagen i fastan – Försonaren 1 Mos 22:1-14 Apg 4:1-12 Mark 12:1-12 Ps 103:8-14
2025-04-13 Palmsöndagen – Vägen till korset 2 Mos 13:6-10 Heb 2:14-18 Mark 11:1-11 Ps 118:19-29
2025-04-17 Skärtorsdagen – Det nya förbundet 2 Mos 24:3-11 1 Kor 10:16-17 Mark 14:12-26 Ps 111:1-5
2025-04-18 Långfredagen – Korset Jes 53:1-12 1 Kor 2:1-10 Mark 15:21-41 Ps 22
2025-04-19 Påsknatten – Genom död till liv Dan 3:19-25 2 Tim 2:8-13 Mark 16:1-8 Ps 114
2025-04-20 Påskdagen – Kristus är uppstånden 2 Mos 15:1-11 1 Kor 15:12-21 Mark 16:1-14 Ps 118:15-24
2025-04-21 Annandag påsk – Möte med den uppståndne 5 Mos 18:15-18 Kol 3:1-4 Luk 24:36-49 Ps 16:6-11
2025-04-27 2:a söndagen i påsktiden – Påskens vittnen Jer 18:1-6 1 Joh 5:1-5 Joh 21:15-19 Ps 145:1-7
2025-05-04 3:e söndagen i påsktiden – Den gode herden Hes 34:23-31 Heb 13:20-21 Joh 10:11-16 Ps 23
2025-05-11 4:e söndagen i påsktiden – Vägen till livet Jer 17:5-8 (Syr 28:3-7) 2 Kor 4:16-18 Joh 14:1-14 Ps 147:1-7
2025-05-18 5:e söndagen i påsktiden – Att växa i tro Hos 14:5-9 1 Joh 3:18-24 Joh 15:10-17 Ps 98:1-8
2025-05-25 Bönsöndagen – Bönen Jer 29:11-14 1 Joh 5:13-15 Luk 11:1-13 Ps 13
2025-05-29 Kristi himmelsfärds dag – Herre över allting Jes 61:10-11 Apg 1:1-11 (Ef 1:17-23) Luk 24:49-53 Ps 110
2025-06-01 Söndagen före pingst – Hjälparen kommer 5 Mos 31:6-8 Rom 8:31-39 Joh 16:23-33 Ps 33:18-22
2025-06-08 Pingstdagen – Den heliga Anden Joel 2:28-29 Apg 2:1-11 (Apg 2:14-21) Joh 14:15-21 Ps 104:27-31
2025-06-09 Annandag pingst – Andens vind över världen Hes 11:17-20 Apg 11:19-26 Joh 3:31-36 Ps 68:10-14, 20-21
2025-06-15 Heliga trefaldighets dag – Gud - Fader, Son och Ande 2 Mos 3:1-15 Rom 11:33-36 Matt 28:16-20 Ps 113:1-6
2025-06-21 Midsommardagen – Skapelsen Job 12:7-13 Apg 17:22-31 Matt 6:25-30 Ps 104:1-13
2025-06-22 Den helige Johannes döp. dag – Den Högstes profet Jer 22:1-4 Apg 13:16-25 Luk 1:57-66 Ps 96
2025-06-29 2:a söndagen e. trefaldighet – Kallelsen till Guds rike 5 Mos 7:6-9 Rom 8:28-30 Joh 1:35-46 Ps 65:2-5
2025-07-06 3:e söndagen e. trefaldighet – Förlorad och återfunnen Jes 51:1-3 Ef 2:1-10 Luk 15:8-10 Ps 119:170-176
2025-07-13 4:e söndagen e. trefaldighet – Att inte döma Sak 7:8-10 Rom 14:11-14 Joh 8:1-11 Ps 62:2-9
2025-07-20 Apostladagen – Sänd mig Jes 6:1-8 1 Pet 2:4-10 Matt 16:13-20 Ps 40:6-12
2025-07-27 6:e söndagen e. trefaldighet – Efterföljelse Amos 7:10-15 1 Thess 2:1-8 Matt 16:24-27 Ps 15
2025-08-03 Kristi förklarings dag – Jesus förhärligad 2 Mos 34:27-35 2 Kor 3:9-18 Mark 9:1-13 Ps 89:12-18
2025-08-10 8:e söndagen e. trefaldighet – Andlig klarsyn Ords 7:1-3 1 Kor 3:10-15 Matt 7:22-29 Ps 119:30-35
2025-08-17 9:e söndagen e. trefaldighet – Goda förvaltare Ords 3:27-32 Ef 4:20-28 Luk 12:42-48 Ps 8
2025-08-24 10:e söndagen e. trefaldighet – Nådens gåvor 2 Mos 19:3-8 Rom 12:3-8 Matt 18:18-22 Ps 28:6-9
2025-08-31 11:e söndagen e. trefaldighet – Tro och liv Amos 5:21-24 Rom 7:14-25 Matt 21:28-31 Ps 143:6-10
2025-09-07 12:e söndagen e. trefaldighet – Friheten i Kristus Jes 38:1-6 Rom 8:18-23 Luk 13:10-17 Ps 145:13b-18
2025-09-14 13:e söndagen e. trefaldighet – Medmänniskan 5 Mos 15:7-11 Rom 13:8-10 Matt 5:38-48 Ps 103:1-6
2025-09-21 14:e söndagen e. trefaldighet – Enheten i Kristus Jes 11:10-13 Fil 2:1-5 Luk 22:24-27 Ps 95:1-7
2025-09-28 15:e söndagen e. trefaldighet – Ett är nödvändigt 1 Kung 17:8-16 Apg 4:32-35 Matt 11:28-30 Ps 123
2025-10-05 Den helige Mikaels dag – Änglarna Dan 10:15-19 Upp 12:7-12 (Apg 12:6-17) Matt 18:7-10 Ps 103:19-22
2025-10-12 Tacksägelsedagen – Lovsång Jer 31:3-6 Upp 4:8-11 Matt 15:29-31 Ps 65:9-14
2025-10-19 18:e söndagen e. trefaldighet – Att lyssna i tro 5 Mos 30:11-16 Jak 2:8-13 Mark 10:17-27 Ps 19:8-15
2025-10-26 19:e söndagen e. trefaldighet – Trons kraft 1 Mos 15:5-6 1 Tim 6:11-12 Joh 9:1-7, 24-39 Ps 73:23-26
2025-11-01 Alla helgons dag – Helgonen Jes 60:18-22 Heb 12:1-3 Matt 5:13-16 Ps 126
2025-11-02 Söndagen e. Alla helgons dag – Vårt evighetshopp Job 17:15-16 1 Kor 15:35-49 Joh 6:37-40 Ps 116:1-9
2025-11-09 21:a söndagen e. trefaldighet – Samhällsansvar 5 Mos 24:17-22 Jak 2:1-8 Luk 19:1-10 Ps 40:14-18
2025-11-16 Söndagen före domssöndagen – Vaksamhet och väntan Jes 51:4-6 2 Kor 13:5-9 Luk 12:35-40 Ps 139:1-18
2025-11-23 Domssöndagen – Kristi återkomst Dan 7:9-10 Upp 20:11-21:5 Joh 5:22-30 Ps 102:26-29
logo

www.kyrkoåretstexter.se