logo

2025–2026 årgång 3 (Lukas-serien vid påsk)

Datum Högtid–Tema GT Epistel Evangelium Psalm
2025-11-30 1:a söndagen i advent – Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 5:1-5 Matt 21:1-9 (Luk 4:16-23) Ps 24
2025-12-07 2:a söndagen i advent – Guds rike är nära Jer 33:14-16 Heb 10:32-39 Mark 1:14-15 Ps 85:9-14
2025-12-14 3:e söndagen i advent – Bana väg för Herren Jes 40:1-8 Gal 3:21-29 Luk 3:1-15 Ps 146:3-9
2025-12-21 4:e söndagen i advent – Herrens moder Jes 52:7-10 2 Kor 1:17-22 Luk 1:39-45 Ps 145:8-13
2025-12-24 Julnatten – Den heliga natten Jes 9:1a, 2-7 Heb 1:1-6 Luk 2:1-20 Ps 108:2-7
2025-12-25 Juldagen – Jesu födelse Jes 9:2-7 Heb 1:1-3 Luk 2:1-20 (Matt 1:18-25) Ps 72:1-7
2025-12-26 Annandag jul – Martyrerna Mik 7:1-6 Apg 4:18-31 Matt 10:32-39 Ps 46:1-8
2025-12-28 Söndagen e. jul – Guds barn Jes 11:1-9 Apg 7:17-22 Matt 18:1-5 Ps 71:2-6
2026-01-01 Nyårsdagen – I Jesu namn Klag 3:22-26 Apg 10:42-43 Joh 2:23-25 Ps 121
2026-01-04 Söndagen e. nyår – Guds hus 1 Kung 8:20, 27-30 Fil 2:1-4 Joh 2:13-22 Ps 84:2-5
2026-01-06 Trettondedag jul – Guds härlighet i Kristus 1 Kung 10:1-7 Ef 2:17-19 Matt 2:1-12 (Luk 11:29-32) Ps 72:10-15
2026-01-11 1:a söndagen e. trettondedagen – Jesu dop Jes 43:1-4 Apg 8:14-17 Mark 1:9-11 Ps 89:20-29
2026-01-18 2:a söndagen e. trettondedagen – Livets källa 5 Mos 5:23-27 Heb 2:9-10 Joh 5:31-36 Ps 19:2-7
2026-01-25 3:e söndagen e. trettondedagen – Jesus skapar tro 2 Kung 5:1-4, 9-15 2 Kor 1:3-7 Joh 4:46-54 Ps 36:6-10
2026-02-01 Septuagesima – Nåd och tjänst 2 Sam 7:18-22 (Vish 11:22-26) Fil 3:7-14 Matt 19:27-30 Ps 25:4-11
2026-02-08 Kyndelsmässodagen – Uppenbarelsens ljus Mik 7:7-8 Apg 2:42-46 Luk 2:22-40 (Matt 13:31-33) Ps 138
2026-02-15 Fastlagssöndagen – Kärlekens väg Höga v 8:6-7 2 Kor 5:14-21 Mark 10:32-45 Ps 86:5-11
2026-02-18 Askonsdagen – Bön och fasta Jes 58:4-9 (Man 11-15) 2 Kor 7:8-13 Luk 5:33-39 Ps 32:1-5
2026-02-22 1:a söndagen i fastan – Prövningens stund 1 Mos 3:1-13 Heb 5:7-10 Mark 1:12-13 Ps 31:2-6
2026-03-01 2:a söndagen i fastan – Den kämpande tron Jes 61:1-3 Heb 11:23-27 Mark 14:3-9 Ps 130
2026-03-08 3:e söndagen i fastan – Kampen mot ondskan 1 Kung 18:26-29, 36-39 Upp 3:14-19 Mark 9:14-32 Ps 25:12-22
2026-03-15 Midfastosöndagen – Livets bröd Ords 9:1-6 1 Kor 10:1-6 Joh 6:48-59 Ps 107:1-9
2026-03-22 Jungfru Marie bebådelsedag – Guds mäktiga verk 1 Sam 2:1-10 Kol 1:15-20 Luk 1:26-38 (Luk 1:46-55) Ps 147:7-15
2026-03-29 Palmsöndagen – Vägen till korset Jes 50:5-10 Rom 5:1-5 Luk 19:28-40 Ps 118:19-29
2026-04-02 Skärtorsdagen – Det nya förbundet 2 Mos 12:15-20 1 Kor 5:6-8 Luk 22:7-23 Ps 111:1-5
2026-04-03 Långfredagen – Korset Jes 53:1-12 Fil 2:6-8 Luk 23:26-49 Ps 22
2026-04-04 Påsknatten – Genom död till liv 2 Mos 12:21-28 Kol 2:6-15 Luk 23:55-24:12 Ps 114
2026-04-05 Påskdagen – Kristus är uppstånden Hos 6:1-3 Apg 3:14-16 Luk 24:1-12 Ps 118:15-24
2026-04-06 Annandag påsk – Möte med den uppståndne Jer 31:9-13 1 Pet 1:18-23 Joh 20:19-23 Ps 16:6-11
2026-04-12 2:a söndagen i påsktiden – Påskens vittnen Sak 8:6-8 1 Pet 1:3-9 Joh 20:24-31 Ps 145:1-7
2026-04-19 3:e söndagen i påsktiden – Den gode herden Jer 23:3-8 1 Pet 5:1-4 Joh 10:22-30 Ps 23
2026-04-26 4:e söndagen i påsktiden – Vägen till livet 2 Mos 13:20-22 1 Thess 5:9-11 Joh 13:31-35 Ps 147:1-7
2026-05-03 5:e söndagen i påsktiden – Att växa i tro Jes 57:15-16 Gal 5:13-18 Joh 17:9-17 Ps 98:1-8
2026-05-10 Bönsöndagen – Bönen 1 Kung 3:5-14 Rom 8:24-27 Matt 6:5-8 Ps 13
2026-05-14 Kristi himmelsfärds dag – Herre över allting Dan 7:13-14 Apg 1:1-11 (Ef 4:7-13) Joh 17:1-8 Ps 110
2026-05-17 Söndagen före pingst – Hjälparen kommer 1 Kung 19:9-16 Apg 1:12-14 Joh 16:12-15 Ps 33:18-22
2026-05-24 Pingstdagen – Den heliga Anden Jes 12 Apg 2:1-11 (Ef 2:17-22) Joh 7:37-39 Ps 104:27-31
2026-05-25 Annandag pingst – Andens vind över världen Jes 44:1-8 Apg 2:36-41 Joh 12:44-50 Ps 68:10-14, 20-21
2026-05-31 Heliga trefaldighets dag – Gud - Fader, Son och Ande 1 Mos 18:1-8 Apg 4:5-12 Joh 11:18-27 Ps 113:1-6
2026-06-07 1:a söndagen e. trefaldighet – Vårt dop 1 Mos 7:11-23 Apg 8:26-39 Matt 3:11-12 Ps 66:5-12
2026-06-14 2:a söndagen e. trefaldighet – Kallelsen till Guds rike Dom 6:7-16 1 Kor 1:26-31 Mark 2:13-17 Ps 65:2-5
2026-06-20 Midsommardagen – Skapelsen 1 Mos 9:8-17 Kol 1:21-23 Mark 6:30-44 Ps 104:1-13
2026-06-21 Den helige Johannes döp. dag – Den Högstes profet Jes 42:5-9 Apg 10:37-38 Luk 1:67-80 Ps 96
2026-06-28 4:e söndagen e. trefaldighet – Att inte döma Hes 18:30-32 Gal 6:1-7 Luk 6:36-42 Ps 62:2-9
2026-07-05 Apostladagen – Sänd mig Jer 1:4-10 Rom 16:1-7 Mark 3:7-19 Ps 40:6-12
2026-07-12 6:e söndagen e. trefaldighet – Efterföljelse 1 Kung 19:19-21 1 Kor 9:19-26 Luk 9:51-62 Ps 15
2026-07-19 Kristi förklarings dag – Jesus förhärligad 2 Mos 40:34-38 Upp 1:9-18 Luk 9:28-36 Ps 89:12-18
2026-07-26 8:e söndagen e. trefaldighet – Andlig klarsyn Jer 7:1-7 Rom 8:14-17 Matt 7:13-14 Ps 119:30-35
2026-08-02 9:e söndagen e. trefaldighet – Goda förvaltare Amos 8:4-7 2 Tim 4:1-7 Luk 16:1-13 Ps 8
2026-08-09 10:e söndagen e. trefaldighet – Nådens gåvor Jos 24:16-18 1 Kor 12:4-11 Luk 9:46-48 Ps 28:6-9
2026-08-16 11:e söndagen e. trefaldighet – Tro och liv Jes 1:10-17 Jak 1:22-25 Matt 23:1-12 Ps 143:6-10
2026-08-23 12:e söndagen e. trefaldighet – Friheten i Kristus 2 Mos 23:10-12 Gal 4:31-5:6 Mark 2:23-28 Ps 145:13b-18
2026-08-30 13:e söndagen e. trefaldighet – Medmänniskan Jer 38:7-13 Rom 12:16-21 Matt 7:12 Ps 103:1-6
2026-09-06 14:e söndagen e. trefaldighet – Enheten i Kristus Amos 9:11-15 1 Kor 1:10-13 Joh 17:18-23 Ps 95:1-7
2026-09-13 15:e söndagen e. trefaldighet – Ett är nödvändigt 5 Mos 4:29-31 Fil 4:10-13 Luk 10:38-42 Ps 123
2026-09-20 16:e söndagen e. trefaldighet – Döden och livet Job 14:13-15 Fil 1:20-26 Mark 5:35-43 Ps 107:18-22
2026-09-27 17:e söndagen e. trefaldighet – Rik inför Gud Pred 12:1-7 1 Joh 4:16-21 Luk 16:19-31 Ps 49:6-12
2026-10-04 Den helige Mikaels dag – Änglarna 1 Mos 28:10-17 Upp 12:7-12 (Upp 5:11-14) Joh 1:47-51 Ps 103:19-22
2026-10-11 Tacksägelsedagen – Lovsång Jes 12:1-2 (Vish 7:15-22) Kol 3:16-17 Luk 19:37-40 Ps 65:9-14
2026-10-18 20:e söndagen e. trefaldighet – Att leva tillsammans 1 Mos 18:1-8 (Tob 10:7-13) 2 Tim 1:3-5 Matt 13:53-57 Ps 68:5-7
2026-10-25 21:a söndagen e. trefaldighet – Samhällsansvar 2 Mos 23:1-9 2 Kor 8:9-15 Matt 12:15-21 Ps 40:14-18
2026-10-31 Alla helgons dag – Helgonen 5 Mos 34:1-5 Heb 12:22-24 Luk 6:20-26 Ps 126
2026-11-01 Söndagen e. Alla helgons dag – Vårt evighetshopp Jos 1:10-11 Heb 11:13-16 Luk 20:37-38 Ps 116:1-9
2026-11-08 23:e söndagen e. trefaldighet – Förlåtelse utan gräns Hos 11:8-9 1 Thess 5:13-15 Matt 6:9-15 Ps 78:35-39
2026-11-15 Söndagen före domssöndagen – Vaksamhet och väntan Amos 8:9-12 Fil 3:20-4:1 Luk 17:20-30 Ps 139:1-18
2026-11-22 Domssöndagen – Kristi återkomst Hes 47:6-12 1 Kor 15:22-28 Matt 13:47-50 Ps 102:26-29
logo

www.kyrkoåretstexter.se