• Söndag 30 augusti, 2020
  Årgång 3

  TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kristus

  2 Mos 23:10-12
  Gal 4:31-5:6
  Mark 2:23-28
  Ps 145:13b-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 6 september, 2020
  Årgång 3

  TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan

  Jer 38:7-13
  Rom 12:16-21
  Matt 7:12
  Ps 103:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 13 september, 2020
  Årgång 3

  FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Enheten i Kristus

  Am 9:11-15
  1 Kor 1:10-13
  Joh 17:18-23
  Ps 95:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 20 september, 2020
  Årgång 3

  FEMTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Ett är nödvändigt

  5 Mos 4:29-31
  Fil 4:10-13
  Luk 10:38-42
  Ps 123

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 27 september, 2020
  Årgång 3

  SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Döden och livet

  Job 14:13-15
  Fil 1:20-26
  Mark 5:35-43
  Ps 107:18-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 4 oktober, 2020
  Årgång 3

  DEN HELIGE MIKAELS DAG - Änglarna

  1 Mos 28:10-17
  Upp 5:11-14
  Joh 1:47-51 och Upp 12:7-12 (som läses varje år)
  Ps 103:19-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 11 oktober, 2020
  Årgång 3

  TACKSÄGELSEDAGEN - Lovsång

  Vish 7:15-22 (från 1983 års evangeliebok) Jes 12:1-2 (apokryfisk text, från 2003)
  Kol 3:16-17
  Luk 19:37-40
  Ps 65:9-14

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 18 oktober, 2020
  Årgång 3

  NITTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Trons kraft

  Jos 2:1-15
  Heb 11:29-33
  Mark 2:1-12
  Ps 73:23-26

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Nu på söndag 25 oktober, 2020
  Årgång 3

  TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att leva tillsammans

  Tob 10:7-13 (från 1983 års evangeliebok) 1 Mos 18:1-8 (apokryfisk text, från 2003)
  2 Tim 1:3-5
  Matt 13:53-57
  Ps 68:5-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Nästa helg lördag 31 oktober, 2020
  Årgång 3

  ALLA HELGONS DAG - Helgonen

  5 Mos 34:1-5
  Heb 12:22-24
  Luk 6:20-26
  Ps 126

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Nästa helg söndag 1 november, 2020
  Årgång 3

  SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG - Vårt evighetshopp

  Jos 1:10-11
  Heb 11:13-16
  Luk 20:37-38
  Ps 116:1-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Om tre veckor på söndag 8 november, 2020
  Årgång 3

  TJUGOANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Frälsningen

  Jes 2:2-5
  2 Pet 1:2-8
  Joh 12:35-43
  Ps 62:10-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 15 november, 2020
  Årgång 3

  SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN - Vaksamhet och väntan

  Am 8:9-12
  Fil 3:20-4:1
  Luk 17:20-30
  Ps 139:1-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 22 november, 2020
  Årgång 3

  DOMSSÖNDAGEN - Kristi återkomst

  Hes 47:6-12
  1 Kor 15:22-28
  Matt 13:47-50
  Ps 102:26-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 29 november, 2020
  Årgång 1

  FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT - Ett nådens år

  Sak 9:9-10
  Rom 13:11-14
  Matt 21:1-9
  Ps 24

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 6 december, 2020
  Årgång 1

  ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT - Guds rike är nära

  Mik 4:1-4
  Rom 15:4-7
  Luk 21:25-36
  Ps 85:9-14

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 13 december, 2020
  Årgång 1

  TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT - Bana väg för Herren

  Jes 29:17-21
  1 Kor 4:1-5
  Matt 11:2-11
  Ps 146:3-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 20 december, 2020
  Årgång 1

  FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT - Herrens moder

  Jes 40:9-11
  Rom 10:4-8
  Luk 1:46-55
  Ps 145:8-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Torsdag 24 december, 2020
  Årgång 1

  JULNATTEN - Den heliga natten

  Jes 9:1a, 2-7
  Heb 1:1-6
  Luk 2:1-20

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Fredag 25 december, 2020
  Årgång 1

  JULDAGEN - Jesu födelse

  Jes 9:2-7
  1 Tim 3:16
  Luk 2:1-20
  Ps 72:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 26 december, 2020
  Årgång 1

  ANNANDAG JUL eller DEN HELIGE STEFANOS DAG - Martyrerna

  Jer 1:17-19
  Apg 6:8-15
  Matt 10:16-22
  Ps 46:1-8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 27 december, 2020
  Årgång 1

  SÖNDAGEN EFTER JUL - Guds barn

  Jer 31:15-17
  Gal 4:4-7
  Matt 2:13-23
  Ps 71:2-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Fredag 1 januari, 2021
  Årgång 1

  NYÅRSDAGEN - I Jesu namn

  4 Mos 6:22-27
  Rom 10:9-13
  Luk 2:21
  Ps 121

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 3 januari, 2021
  Årgång 1

  SÖNDAGEN EFTER NYÅR - Guds hus

  1 Sam 3:1-10
  Heb 3:1-6
  Luk 2:42-52
  Ps 84:2-5

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Onsdag 6 januari, 2021
  Årgång 1

  TRETTONDEDAG JUL - Guds härlighet i Kristus

  Jes 60:1-6
  Kol 1:11-14
  Matt 2:1-12
  Ps 72:10-15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 10 januari, 2021
  Årgång 1

  FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Jesu dop

  Jes 42:1-7
  Apg 18:24-19:6
  Matt 3:13-17
  Ps 89:20-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 17 januari, 2021
  Årgång 1

  ANDRA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Livets källa

  2 Mos 33:18-23
  Ef 1:7-14
  Joh 2:1-11
  Ps 19:2-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 24 januari, 2021
  Årgång 1

  TREDJE SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN - Jesus skapar tro

  1 Kung 8:41-43
  Rom 1:16-17
  Matt 8:5-13
  Ps 36:6-10

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 31 januari, 2021
  Årgång 1

  SEPTUAGESIMA - Nåd och tjänst

  Jer 9:23-24
  1 Kor 1:1-3
  Matt 20:1-16
  Ps 25:4-11

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 7 februari, 2021
  Årgång 1

  KYNDELSMÄSSODAGEN - Uppenbarelsens ljus

  1 Sam 1:21-28
  1 Joh 1:5-7
  Luk 2:22-40
  Ps 138

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 14 februari, 2021
  Årgång 1

  FASTLAGSSÖNDAGEN - Kärlekens väg

  Jes 52:13-15
  1 Kor 13:1-13
  Luk 18:31-43
  Ps 86:5-11

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Onsdag 17 februari, 2021
  Årgång 1

  ASKONSDAGEN - Bön och fasta

  Jes 58:4-9
  Jak 2:14-17
  Matt 6:16-18
  Ps 32:1-5

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 21 februari, 2021
  Årgång 1

  FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN - Prövningens stund

  1 Mos 16:1-13
  Heb 4:14-16
  Matt 4:1-11
  Ps 31:2-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 28 februari, 2021
  Årgång 1

  ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN - Den kämpande tron

  1 Mos 32:22-31
  2 Kor 6:1-10
  Matt 15:21-28
  Ps 130

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 7 mars, 2021
  Årgång 1

  TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN - Kampen mot ondskan

  1 Sam 17:40-50
  Ef 5:1-9
  Luk 11:14-26
  Ps 25:12-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 14 mars, 2021
  Årgång 1

  MIDFASTOSÖNDAGEN - Livets bröd

  2 Kung 4:42-44
  2 Kor 9:8-10
  Joh 6:1-15
  Ps 107:1-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 21 mars, 2021
  Årgång 1

  JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG - Guds mäktiga verk

  Jes 7:10-14
  Rom 8:1-4
  Luk 1:26-38
  Ps 147:7-15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 28 mars, 2021
  Årgång (Markus serien)

  PALM SÖNDAGEN - Vägen till korset

  2 Mos 13:6-10
  Heb 2:14-18
  Mark 11:1-11
  Ps 118:19-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Torsdag 1 april, 2021
  Årgång (Markus serien)

  SKÄRTORSDAGEN - Det nya förbundet

  2 Mos 24:3-11
  1 Kor 10:16-17
  Mark 14:12-26
  Ps 111:1-5

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Fredag 2 april, 2021
  Årgång (Markus serien)

  LÅNGFREDAGEN - Korset

  Jes 53:1-12
  1 Kor 2:1-10
  Mark 15:21-41
  Ps 22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 3 april, 2021
  Årgång (Markus serien)

  PÅSKNATTEN - Genom död till liv

  Dan 3:19-25
  2 Tim 2:8-13
  Mark 16:1-8
  Ps 114

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 4 april, 2021
  Årgång (Markus serien)

  PÅSKDAGEN - Kristus är uppstånden

  2 Mos 15:1-11
  1 Kor 15:12-21
  Mark 16:1-14
  Ps 118:15-24

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Måndag 5 april, 2021
  Årgång 1

  ANNANDAG PÅSK - Möte med den uppståndne

  Hes 37:1-10
  Apg 10:34-43
  Luk 24:13-35
  Ps 16:6-11

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 11 april, 2021
  Årgång 1

  ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Påskens vittnen

  Jes 43:10-13
  1 Kor 15:1-11
  Joh 21:1-14
  Ps 145:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 18 april, 2021
  Årgång 1

  TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Den gode herden

  Hes 34:11-16
  1 Pet 2:22-25
  Joh 10:1-10
  Ps 23

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 25 april, 2021
  Årgång 1

  FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Vägen till livet

  Jes 54:7-10
  Heb 13:12-16
  Joh 16:16-22
  Ps 147:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 2 maj, 2021
  Årgång 1

  FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN - Att växa i tro

  Hos 11:1-4
  1 Joh 4:10-16
  Joh 16:5-11
  Ps 98:1-8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 9 maj, 2021
  Årgång 1

  BÖNSÖNDAGEN - Bönen

  1 Mos 18:26-32
  Ef 3:14-21
  Luk 18:1-8
  Ps 13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Torsdag 13 maj, 2021
  Årgång 1

  KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG - Herre över allting

  2 Kung 2:11-14
  Apg 1:1-11
  Mark 16:19-20
  Ps 110

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 16 maj, 2021
  Årgång 1

  SÖNDAGEN FÖRE PINGST - Hjälparen kommer

  Sak 14:6-9
  Rom 8:16-18
  Joh 15:26-16:4
  Ps 33:18-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 23 maj, 2021
  Årgång 1

  PINGSTDAGEN - Den heliga Anden

  1 Mos 11:1-9
  Apg 2:1-11
  Joh 14:25-29
  Ps 104:27-31

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Måndag 24 maj, 2021
  Årgång 1

  ANNANDAG PINGST - Andens vind över världen

  2 Mos 17:1-7
  Apg 10:42-48
  Joh 6:44-47
  Ps 68:10-14, 20-21

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 30 maj, 2021
  Årgång 1

  HELIGA TREFALDIGHETS DAG eller MISSIONSDAGEN - Gud - Fader, Son och Ande

  5 Mos 6:4-9
  Apg 2:24-35
  Matt 11:25-27
  Ps 113:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 6 juni, 2021
  Årgång 1

  FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Vårt dop

  Hes 36:25-28
  Rom 6:3-11
  Joh 3:1-8
  Ps 66:5-12

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 13 juni, 2021
  Årgång 1

  ANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Kallelsen till Guds rike

  Sak 3:1-7
  Upp 19:5-9
  Luk 14:15-24
  Ps 65:2-5

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 20 juni, 2021
  Årgång 1

  TREDJE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Förlorad och återfunnen

  Mik 7:18-20
  Rom 5:6-11
  Luk 15:1-7
  Ps 119:170-176

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 26 juni, 2021
  Årgång 1

  MIDSOMMARDAGEN - Skapelsen

  1 Mos 1:1-13
  Apg 14:15-17
  Joh 1:1-5
  Ps 104:1-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 27 juni, 2021
  Årgång 1

  DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet

  Jes 49:1-2
  Apg 19:4
  Luk 1:5-17
  Ps 96

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 4 juli, 2021
  Årgång 1

  APOSTLADAGEN - Sänd mig

  Hes 1:26-2:3, 8-10
  1 Tim 1:12-17
  Luk 5:1-11
  Ps 40:6-12

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 11 juli, 2021
  Årgång 1

  SJÄTTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Efterföljelse

  3 Mos 19:1-2, 13-18
  1 Pet 1:13-16
  Matt 5:20-26
  Ps 15

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 18 juli, 2021
  Årgång 1

  KRISTI FÖRKLARINGS DAG - Jesus förhärligad

  2 Mos 24:12-18
  2 Pet 1:16-18
  Matt 17:1-8
  Ps 89:12-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 25 juli, 2021
  Årgång 1

  ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Andlig klarsyn

  Mik 3:5-8
  1 Joh 4:1-6
  Matt 7:15-21
  Ps 119:30-35

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 1 augusti, 2021
  Årgång 1

  NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Goda förvaltare

  1 Mos 1:24-2:3
  1 Pet 4:7-11
  Matt 25:14-30
  Ps 8

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 8 augusti, 2021
  Årgång 1

  TIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Nådens gåvor

  Jes 27:2-6
  1 Kor 12:12-26
  Joh 15:1-9
  Ps 28:6-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 15 augusti, 2021
  Årgång 1

  ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Tro och liv

  Jes 2:12-17
  Rom 3:21-28
  Luk 18:9-14
  Ps 143:6-10

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 22 augusti, 2021
  Årgång 1

  TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Friheten i Kristus

  2 Mos 4:10-17
  2 Kor 3:4-8
  Mark 7:31-37
  Ps 145:13b-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 29 augusti, 2021
  Årgång 1

  TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Medmänniskan

  1 Mos 4:8-12
  1 Joh 4:7-10
  Luk 10:23-37
  Ps 103:1-6

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 5 september, 2021
  Årgång 1

  FJORTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Enheten i Kristus

  Hes 37:15-22
  Ef 4:1-6
  Joh 17:9-11
  Ps 95:1-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 12 september, 2021
  Årgång 1

  FEMTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Ett är nödvändigt

  Neh 9:19-21
  Apg 20:32-36
  Matt 6:31-34
  Ps 123

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 19 september, 2021
  Årgång 1

  SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Döden och livet

  Jes 26:19
  2 Kor 4:7-14
  Joh 11:28-44
  Ps 107:18-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 26 september, 2021
  Årgång 1

  SJUTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Rik inför Gud

  2 Mos 32:1-4, 30-35
  1 Joh 2:15-17
  Matt 6:19-24
  Ps 49:6-12

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 3 oktober, 2021
  Årgång 1

  DEN HELIGE MIKAELS DAG - Änglarna

  Dan 6:16-22
  Upp 12:7-12
  Luk 10:17-20
  Ps 103:19-22

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 10 oktober, 2021
  Årgång 1

  TACKSÄGELSEDAGEN - Lovsång

  1 Krön 29:10-14
  1 Thess 5:16-24
  Luk 17:11-19
  Ps 65:9-14

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 17 oktober, 2021
  Årgång 1

  TJUGONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Att leva tillsammans

  Rut 2:8-12
  Apg 9:36-43
  Mark 3:31-35
  Ps 68:5-7

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 24 oktober, 2021
  Årgång 1

  TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Samhällsansvar

  Jer 29:4-7
  Rom 13:7-10
  Matt 22:15-22
  Ps 40:14-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 31 oktober, 2021
  Årgång 1

  TJUGOANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Frälsningen

  1 Mos 45:4-8
  1 Pet 4:12-19
  Matt 23:37-24:2
  Ps 62:10-13

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Lördag 6 november, 2021
  Årgång 1

  ALLA HELGONS DAG - Helgonen

  Jes 49:8-10
  Upp 7:9-17
  Matt 5:1-12
  Ps 126

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 7 november, 2021
  Årgång 1

  SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG - Vårt evighetshopp

  Hes 37:12-14
  Upp 22:1-5
  Luk 12:4-7
  Ps 116:1-9

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 14 november, 2021
  Årgång 1

  SÖNDAGEN FÖRE DOMSSÖNDAGEN - Vaksamhet och väntan

  Sef 3:8-13
  Upp 3:10-13
  Matt 25:1-13
  Ps 139:1-18

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar

 • Söndag 21 november, 2021
  Årgång 1

  DOMSSÖNDAGEN - Kristi återkomst

  Jes 65:17-19
  2 Pet 3:8-13
  Matt 25:31-46
  Ps 102:26-29

  Slå upp bibeltexterna: svenska | engelska översättningar