logo
söndag 5 mars, 2023
2:a söndagen i fastan
Den kämpande tron
Jes 61:1-3
Heb 11:23-27
Mark 14:3-9
Ps 130
Årgång 3
söndag 12 mars, 2023
3:e söndagen i fastan
Kampen mot ondskan
1 Kung 18:26-29, 36-39
Upp 3:14-19
Mark 9:14-32
Ps 25:12-22
Årgång 3
Förra söndagen 19 mars, 2023
Midfastosöndagen
Livets bröd
Ords 9:1-6
1 Kor 10:1-6
Joh 6:48-59
Ps 107:1-9
Årgång 3
Nu på söndag 26 mars, 2023
Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
1 Sam 2:1-10
Kol 1:15-20
Luk 1:26-38 (Luk 1:46-55)
Ps 147:7-15
Årgång 3
Nästa helg söndag 2 april, 2023
Palmsöndagen
Vägen till korset
Sak 2:10-13
Fil 2:5-11
Joh 12:1-16
Ps 118:19-29
Årgång 3
Om tre veckor på torsdag 6 april, 2023
Skärtorsdagen
Det nya förbundet
Jer 31:31-34
Heb 10:12-18
Joh 13:1-17
Ps 111:1-5
Årgång 3
Om tre veckor på fredag 7 april, 2023
Långfredagen
Korset
Jes 53:1-12
Heb 10:19-25
Joh 19:17-37
Ps 22
Årgång 3
Om tre veckor på lördag 8 april, 2023
Påsknatten
Genom död till liv
Job 19:25-27
Ef 2:1-6
Joh 20:1-10
Ps 114
Årgång 3
Om tre veckor på söndag 9 april, 2023
Påskdagen
Kristus är uppstånden
Jon 2:1-11
Apg 13:32-37
Joh 20:1-18
Ps 118:15-24
Årgång 3
Om tre veckor på måndag 10 april, 2023
Annandag påsk
Möte med den uppståndne
Jer 31:9-13
1 Pet 1:18-23
Joh 20:19-23
Ps 16:6-11
Årgång 3

Öppna i ny flik

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG – Guds mäktiga verk

Evangelietexten dramatiserad

Videon kommer från Lumo Project som är en visuell översättning av de fyra evangelierna. Bibeltexten är manuset som berättarrösten läser. Filmerna har svensk textning med Folkbibelns översättning. Nedan är högtidens evangelietext.