logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2024-09-15

Betraktelse: Döden och livet

Söndagens text handlar om hur Jesus uppväcker Lasarus. Det är det sjunde tecknet som Johannes tar med i sitt evangelium, som är ett litterärt mästerverk. Språket är nästan barnsligt enkelt, men blir ändå till vacker poesi med väldiga djup.

Johannes avslutar sitt evangelium genom att skriva att hela världen inte skulle rymma alla de böcker som skulle behöva skrivas om han skulle berätta om allt vad Jesus gjorde (Joh 21:25).

Johannes, som var Jesu lärjunge, hade personligen varit med Jesus. Förutom dessa han personligen såg, hade han säkert hört otaliga vittnesbörd om hur Jesus förvandlade människors liv under alla år efter att Jesus farit upp till himlen. Ändå väljer han, med den Helige Andes hjälp, ut sju händelser som han beskriver. Han använder medvetet inte orden ”under” eller ”kraftgärning”, utan det grekiska ordet ”semeion” som mer fokuserar på symboliken bakom undret än själva undret i sig och översätts "tecken".

Evangeliet har sju stycken ”Jag är…” som bekräftas med sju tecken. Några exempel:
● Jag är det sanna vinträdet (Joh 15:1) - bekräftas av vinundret (Joh 2:1-11)
● Jag är livets bröd (Joh 6:35) - bekräftas av brödundret (Joh 6:5-14)
● Jag är världens ljus (Joh 8:12) - bekräftas av helandet av den blindfödde mannen (Joh 9:1-7).
● Jag är dörren för fåren (Joh 10:7) - bekräftas av helandet av den lame vid Betesdadammen, som låg vid fårporten (Joh 5:1-18).

När vi kommet till det sjunde och sista tecknet, som är Lasarus uppväckande, förstår vi att det hör ihop med Jesu uttalande ”Jag är uppståndelsen och livet” (Joh 11:25). Det bekräftar att Jesus har makt även över döden.

Att Jesus dröjer så att uppståndelsen sker på fjärde dagen har också en betydelse. Enligt judisk tradition lämnade själen kroppen efter tre dagar, så nu allt hopp var ute mänskligt sett kom Jesus och gav honom livet tillbaka.

En annan detalj är att namnet Lasarus som kommer från det hebreiska namnet Elieser som betyder: "en som Gud hjälper".
"Jesus har brutit dödens makt och genom tron på honom får vi evigt liv. Detta är det glada budskapet." (2 Tim 1:10 NLB).


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter