logo
Nr Bild Högtid/helg Tema Betraktelser
1
1:a söndagen i advent Ett nådens årÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
2
2:a söndagen i advent Guds rike är näraÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
3
3:e söndagen i advent Bana väg för HerrenÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
4
4:e söndagen i advent Herrens moderÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
5
Julnatten Den heliga nattenÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
6
Juldagen Jesu födelseÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
7
Annandag jul MartyrernaÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
8
Söndagen e. jul Guds barnÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
9
Nyårsdagen I Jesu namnÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
10
Söndagen e. nyår Guds husÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
11
Trettondedag jul Guds härlighet i KristusÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
12
1:a söndagen e. trettondedagen Jesu dopÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
13
2:a söndagen e. trettondedagen Livets källaÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
14
3:e söndagen e. trettondedagen Jesus skapar troÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
15
4:e söndagen e. trettondedagen Jesus är vårt hoppÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
16
5:e söndagen e. trettondedagen Sådd och skördÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
17
6:e söndagen e. trettondedagen Gud verkar nuÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
18
Septuagesima Nåd och tjänstÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
19
Sexagesima Det levande ordetÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
20
Fastlagssöndagen Kärlekens vägÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
21
Askonsdagen Bön och fastaÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
22
1:a söndagen i fastan Prövningens stundÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
23
2:a söndagen i fastan Den kämpande tronÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
24
3:e söndagen i fastan Kampen mot ondskanÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
25
Midfastosöndagen Livets brödÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
26
5:e söndagen i fastan FörsonarenÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
27
Palmsöndagen Vägen till korsetÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
Årgång 4
28
Skärtorsdagen Det nya förbundetÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
Årgång 4
29
Långfredagen KorsetÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
Årgång 4
30
Påsknatten Genom död till livÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
Årgång 4
31
Påskdagen Kristus är uppståndenÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
Årgång 4
32
Annandag påsk Möte med den uppståndneÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
33
2:a söndagen i påsktiden Påskens vittnenÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
34
3:e söndagen i påsktiden Den gode herdenÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
35
4:e söndagen i påsktiden Vägen till livetÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
36
5:e söndagen i påsktiden Att växa i troÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
37
Bönsöndagen BönenÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
38
Kristi himmelsfärds dag Herre över alltingÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
39
Söndagen före pingst Hjälparen kommerÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
40
Pingstdagen Den heliga AndenÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
41
Annandag pingst Andens vind över världenÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
42
Heliga trefaldighets dag Gud - Fader, Son och AndeÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
43
1:a söndagen e. trefaldighet Vårt dopÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
44
2:a söndagen e. trefaldighet Kallelsen till Guds rikeÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
45
3:e söndagen e. trefaldighet Förlorad och återfunnenÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
46
4:e söndagen e. trefaldighet Att inte dömaÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
47
Apostladagen Sänd migÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
48
6:e söndagen e. trefaldighet EfterföljelseÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
49
Kristi förklarings dag Jesus förhärligadÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
50
8:e söndagen e. trefaldighet Andlig klarsynÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
51
9:e söndagen e. trefaldighet Goda förvaltareÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
52
10:e söndagen e. trefaldighet Nådens gåvorÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
53
11:e söndagen e. trefaldighet Tro och livÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
54
12:e söndagen e. trefaldighet Friheten i KristusÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
55
13:e söndagen e. trefaldighet MedmänniskanÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
56
14:e söndagen e. trefaldighet Enheten i KristusÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
57
15:e söndagen e. trefaldighet Ett är nödvändigtÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
58
16:e söndagen e. trefaldighet Döden och livetÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
59
17:e söndagen e. trefaldighet Rik inför GudÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
60
18:e söndagen e. trefaldighet Att lyssna i troÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
61
19:e söndagen e. trefaldighet Trons kraftÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
62
20:e söndagen e. trefaldighet Att leva tillsammansÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
63
21:a söndagen e. trefaldighet SamhällsansvarÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
64
22:a söndagen e. trefaldighet FrälsningenÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
65
23:e söndagen e. trefaldighet Förlåtelse utan gränsÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
66
24:e söndagen e. trefaldighet Den yttersta tidenÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
67
25:e söndagen e. trefaldighet Den yttersta tidenÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
68
Söndagen före domssöndagen Vaksamhet och väntanÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
69
Domssöndagen Kristi återkomstÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
70
Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljusÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
71
Jungfru Marie bebådelsedag Guds mäktiga verkÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
72
Midsommardagen SkapelsenÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
73
Den helige Johannes döp. dag Den Högstes profetÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
74
Den helige Mikaels dag ÄnglarnaÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
75
Tacksägelsedagen LovsångÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
76
Alla helgons dag HelgonenÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3
77
Söndagen e. Alla helgons dag Vårt evighetshoppÅrgång 1
Årgång 2
Årgång 3