logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2024-11-24

Betraktelse: Kristi återkomst

Det kommer en dag då Jesus kommer ställa allt tillrätta. Paulus är öppen med sin kamp i Filipperbrevet. Han längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus vilket vore det allra bästa. Men för församlingens skull är det viktigare att han lever kvar här (Fil 1:23-24).

I Uppenbarelsebokens slut får Johannes blicka framåt i tiden. Han får se Herrens dag, då alla ska dömas. Han ser de döda, både stora och små, stå inför en stor vit tron (Upp 20:11-12). Böcker öppnas och alla döms efter vad som stod skrivet i dem. Äntligen blir det rättvisa, äntligen ställs allt till rätta i hela skapelsen!

Bibeln är tydlig med att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud (Rom 3:23). Att denna dag höra Jesu ord som vi läser i söndagens text ”gå bort ifrån mig, jag känner dig inte” måste vara outhärdligt (Matt 25:31-45). Det är som Joel uttrycker det en fruktansvärd dag, vem kan uthärda den? (Joel 2:11).

Utan Jesus och hans verk på korset är det en fruktansvärd dag. Men det finns hopp. Johannes ser hur ännu en bok öppnas – livets bok! Fanns namnet uppskrivet i den boken gällde Jesu ställföreträdande död.

När Johannes Döparen såg Jesus vid Jordanfloden utbrast han ”Se, Guds Lamm, som borttager världens synd!” (Joh 1:29) Detta var Jesu uppdrag här på jorden.

I Petrus andra brev ser vi Guds hjärta och anledningen till att han dröjer. Herren dröjer inte (är inte sen) med [att uppfylla] löftet [om sin återkomst/ankomst, se vers 4] som några menar [enligt vissa människors förståelse av vad som menas med långsamhet och att dröja]. I stället är han tålmodig (mild; sen till vrede) mot er, eftersom han inte vill [inte har en inställning] att någon ska gå förlorad, utan [vill] att alla ska [få tid att] omvända sig (förändra sitt tänkesätt; ordagrant: att alla når fram till att bereda plats för eftertanke). (2 Pet 3:9 SKB). I vers 11 ställer Petrus en retorisk fråga: ”Hur ska vi då leva?” som han sedan svarar på - Vi ska vara heliga och frukta Gud (umgås med honom, vara i hans närhet, och leva ett liv som behagar Gud).

Det är underbart att redan nu få stämma in i orden som allt skapat i himlen och på jorden en dag kommer säga: ”Den som sitter på tronen, honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet.” (Upp 5:13)


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter