logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2027-04-04 (tidigare: 2024-04-07)

Betraktelse: Påskens vittnen

Jesus har uppstått och visat sig för lärjungarna två gånger i Jerusalem. Det har nu gått minst en vecka (Joh 20:26) och lärjungarna har gått upp till Galileen. Anledningen var att Jesus sagt till Petrus, några dagar innan korsfästelsen, att han skulle möta dem också i Galileen (Mark 14:28). Samma hälsning hade även kommit till kvinnorna vid graven (Mark 16:7).

Det finns likheter med berättelsen från Lukas 5, där Petrus också lägger ut nätet på andra sidan och får en stor fångst. Det var efter den fångsten som Petrus och flera av lärjungarna lämnade fiskeyrket för att följa Jesus på heltid. Vissa bibelkritiker har hävdat att Johannes nog blandat ihop dessa händelser, men alla detaljer som avstånd till stranden, antalet fiskar och annat visar på att detta är två enskilda händelser. Johannes var ju med och berättar sin ögonvittnesskildring.

Lärjungarna har nu varit en tid i Galileen, antagligen i Petrus hus i Kapernaum, men var är Jesus som de skulle möta? En kväll tar Petrus initiativet till att ge sig ut att fiska, och de andra följer med (Joh 21:3). Efter en hel natt utan någon fångst väntar Jesus vid strandkanten. Han säger till dem att lägga ut på andra sidan och de fick en stor fångst.

Bibeln säger inte att lärjungarna gjorde något fel när de begav sig ut och för att fiska den där kvällen, men resultatet av deras egna försök var dock fruktlösa.

Även i nästa stycke kan man också ana att den nattliga fisketuren inte var Guds huvudplan för dem. Vi läser om hur Petrus upprättades och Jesus förnyade hans uppdrag att vara en andlig ledare. Hans kallelse och uppdrag var att bygga Guds församling. Han skulle bli en människofiskare. I hela denna dialog kallade Jesus Petrus vid hans gamla namn – Simon. Detta måste ha smärtat honom. Det namnet var förknippat med hans gamla liv ”Simon fiskaren”, medan det nya namn Jesus gav honom var ”Petrus församlingsbyggaren” - den lilla stenen på den stora klippan Jesus (Matt 16:18)!

I Joh 21:15 frågar Jesus: ”Älskar du mig mer än dessa?” Dessa kan syfta på fiskarna eller de andra lärjungarna. Oavsett vad "dessa" syftar på så ställs Simon inför ett val att välja Jesus över allt annat.

I söndagen texter blir Jesu utgivande kärlek så tydlig. Redan innan Petrus var upprättad och tre gånger hade fått säga sitt ja till Jesus och kallelsen, välsignade Jesus honom med en övernaturlig fiskfångst. Även om Petrus valt att gå tillbaka till fiskeyrket, valt att leva ett normalt liv där i Kapernaum och struntat i den himmelska kallelsen hade Jesus varit god mot honom och välsignat honom.

Detta gäller dig och mig idag. Varje människa har en Guds kallelse över sitt liv. Jesus önskar att vi går in i den, men även om vi inte gör det är Jesus god och välsignar oss – så stor är Jesu kärlek!


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter