logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2025-11-23 (tidigare: 2022-11-20)

Betraktelse: Kristi återkomst

De tre sista helgerna i kyrkoåret handlar om den sista tiden och Jesus återkomst. Domsöndagen är den sista helgen i kyrkoåret där får vi se fram emot att Jesus ska ställa allting tillrätta.

Ibland undrar människor varför Gud inte stoppar det onda. En del av svaret får man om man lägger till ordet ”ännu”. Gud har ännu inte stoppat det onda, men historien är ännu inte färdigskriven.

Domens dag är något som hela skapelsen ivrigt väntar på. Paulus skriver om det slaveri som jorden är under i Romarbrevet 8. ”Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den, utan också vi…” (Rom 8:22-23)

En domens dag kan upplevas olika beroende på vilken sida om lagen man står. Det är en glädjens dag för den som får en frikännande dom, medan det är en sorgens dag för den som försökt undkomma rättvisan.

I Daniel och Uppenbarelseboken talas om böcker (plural), men också om livets bok (singular). I Upp 20:12 ser vi att dessa böcker (plural) innehåller alla gärningar en människa gjort under sitt liv och de ligger till grund för domen. Man kan säga att utan sitt namn i livets bok hänvisas man till sin egen bok där allt jag sagt och gjort finns uppskrivet. I livets bok däremot finns namnen på alla som lämnat sitt liv till Jesus, som tog all synd på sig. Istället för vår bok full av synd, får vi del av Jesu syndfria liv.

Anledningen till att det ibland kan kännas olustigt att tala om domens dag är att utan Jesu rättfärdighet har vi inga goda gärningar att komma med. Jesaja skriver ”Vi har alla blivit som något orent, en nersölad dräkt är all vår rättfärdighet. Vi vissnar alla som löv, och likt vinden sveper våra synder bort oss.” (Jes 64:6)

Om våra goda gärningar är som ”en nersölad dräkt”, hur illa är det då inte med våra orättfärdiga gärningar? Det hebreiska ordet (iddim) som används här och översätts till "nedsölad" kommer från det hebreiska ordet för menstruation. När Bibeln ska hitta någonting att jämföra med vår egen rättfärdighet med så är det en använd dambinda. Bibeln gör det klart att våra egna rättfärdiga gärningar är ingenting som imponerar på Gud. Den engelska översättningen NET Bible är en av de få översättningarna som skriver ut det hebreiska ordets verkliga betydelse utan någon förskönande omskrivning:

”We are all like one who is unclean, all our so-called righteous acts are like a menstrual rag in your sight. We all wither like a leaf; our sins carry us away like the wind.”

I vers Upp 20:15 skriver Johannes detta tydligt och klart: ”Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i den brinnande sjön”.

I söndagens text från Johannes 5 läser att vi inte ska förundras och förvånas över att det kommer en tid då alla som dött ska höra Guds röst. De som har gjort gott uppstår till liv, medan de som praktiserat (vanemässigt gjort) ondska (levt utan räkenskap, utan moral) ska uppstå till dom. Det finns ett djupt allvar i budskapet den här söndagen, men också ett stort hopp!

Anledningen att han dröjer är att han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig (1 Petr 3:9). I Joh 5:24 säger Jesus att den som hör mina ord och tror (lutar sig mot, förlitar sig) på honom som sänt mig har (äger redan nu) evigt liv och kommer inte under domen, utan har redan gått från död till liv. Jesus är vägen, sanningen och livet (Joh 14:6)! För den som känner Jesus är det inte ett hot, utan ett underbart hopp att Jesus kommer att komma tillbaka för att ställa allting tillrätta.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter