logo
Öppna i ny flik
Läs mer om högtiden

Datum:
2027-06-26 (tidigare: 2024-06-22)

Betraktelse: Skapelsen

Bibeltexterna denna dag berättar om Guds skapelse. Gud är en skapande Gud och människan är skapad till hans avbild.

En av de egenskaper vi har, som kanske är en av den mest synliga formen att vi är Guds avbild, är människans kreativa förmåga. Vi planterar blommor, målar om hemma, bygger ut, skapar musik, skriver dikter, vill upptäcka världen osv – allt detta är egenskaper som kommer från vår himmelske far!

Vi läser i skapelseberättelsen att Gud både skapade och vilade. Bland alla tio Guds bud är det bara ett budord som har det hebreiska verbet ”zakar”, som översätts ”kom ihåg” eller ”tänk på” och det är ”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den” (2 Mos 20:8). Det verkar som om Gud visste att detta var ett bud som vi lätt glömmer och behöver påminnas om!

Låt den lediga tid vi har denna sommar bli en tid då vi stannar upp och ser efter att vi är sysselsatta med rätt saker, att våra prioriteringar är främst Guds rike och det som hör det till, och inte bara handlar om oss och vårt eget. Samtidigt får vi ha Jesu ord med oss och inte ta ”semester” från tron utan se människor och deras behov.


Jonas Bergsten för kyrkoåretstexter