logo

2022–2023

Årgång:3
Datum Högtid/helg Tema GT Epistel Evangelium Psalm
2022-11-27 1:a söndagen i advent Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 5:1-5 Matt 21:1-9 (Luk 4:16-23) Ps 24
2022-12-04 2:a söndagen i advent Guds rike är nära Jer 33:14-16 Heb 10:32-39 Mark 1:14-15 Ps 85:9-14
2022-12-11 3:e söndagen i advent Bana väg för Herren Jes 40:1-8 Gal 3:21-29 Luk 3:1-15 Ps 146:3-9
2022-12-18 4:e söndagen i advent Herrens moder Jes 52:7-10 2 Kor 1:17-22 Luk 1:39-45 Ps 145:8-13
2022-12-24 Julnatten Den heliga natten Jes 9:1a, 2-7 Heb 1:1-6 Luk 2:1-20 Ps 108:2-7
2022-12-25 Juldagen Jesu födelse Jes 9:2-7 Heb 1:1-3 Luk 2:1-20 (Matt 1:18-25) Ps 72:1-7
2022-12-26 Annandag jul Martyrerna Mik 7:1-6 Apg 4:18-31 Matt 10:32-39 Ps 46:1-8
2023-01-01 Nyårsdagen I Jesu namn Klag 3:22-26 Apg 10:42-43 Joh 2:23-25 Ps 121
2023-01-06 Trettondedag jul Guds härlighet i Kristus 1 Kung 10:1-7 Ef 2:17-19 Matt 2:1-12 (Luk 11:29-32) Ps 72:10-15
2023-01-08 1:a söndagen e. trettondedagen Jesu dop Jes 43:1-4 Apg 8:14-17 Mark 1:9-11 Ps 89:20-29
2023-01-15 2:a söndagen e. trettondedagen Livets källa 5 Mos 5:23-27 Heb 2:9-10 Joh 5:31-36 Ps 19:2-7
2023-01-22 3:e söndagen e. trettondedagen Jesus skapar tro 2 Kung 5:1-4, 9-15 2 Kor 1:3-7 Joh 4:46-54 Ps 36:6-10
2023-01-29 4:e söndagen e. trettondedagen Jesus är vårt hopp 1 Kung 17:1-6 2 Tim 1:7-10 Matt 14:22-33 Ps 107:28-32
2023-02-05 Kyndelsmässodagen Uppenbarelsens ljus Mik 7:7-8 Apg 2:42-46 Luk 2:22-40 (Matt 13:31-33) Ps 138
2023-02-12 Sexagesima Det levande ordet Jer 23:23-29 Heb 4:12-13 Joh 6:60-69 Ps 33:4-9
2023-02-19 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Höga v 8:6-7 2 Kor 5:14-21 Mark 10:32-45 Ps 86:5-11
2023-02-22 Askonsdagen Bön och fasta Jes 58:4-9 (Man 11-15) 2 Kor 7:8-13 Luk 5:33-39 Ps 32:1-5
2023-02-26 1:a söndagen i fastan Prövningens stund 1 Mos 3:1-13 Heb 5:7-10 Mark 1:12-13 Ps 31:2-6
2023-03-05 2:a söndagen i fastan Den kämpande tron Jes 61:1-3 Heb 11:23-27 Mark 14:3-9 Ps 130
2023-03-12 3:e söndagen i fastan Kampen mot ondskan 1 Kung 18:26-29, 36-39 Upp 3:14-19 Mark 9:14-32 Ps 25:12-22
2023-03-19 Midfastosöndagen Livets bröd Ords 9:1-6 1 Kor 10:1-6 Joh 6:48-59 Ps 107:1-9
2023-03-26 Jungfru Marie bebådelsedag Guds mäktiga verk 1 Sam 2:1-10 Kol 1:15-20 Luk 1:26-38 (Luk 1:46-55) Ps 147:7-15
2023-04-02 Palmsöndagen Vägen till korset Sak 2:10-13 Fil 2:5-11 Joh 12:1-16 Ps 118:19-29
2023-04-06 Skärtorsdagen Det nya förbundet Jer 31:31-34 Heb 10:12-18 Joh 13:1-17 Ps 111:1-5
2023-04-07 Långfredagen Korset Jes 53:1-12 Heb 10:19-25 Joh 19:17-37 Ps 22
2023-04-08 Påsknatten Genom död till liv Job 19:25-27 Ef 2:1-6 Joh 20:1-10 Ps 114
2023-04-09 Påskdagen Kristus är uppstånden Jon 2:1-11 Apg 13:32-37 Joh 20:1-18 Ps 118:15-24
2023-04-10 Annandag påsk Möte med den uppståndne Jer 31:9-13 1 Pet 1:18-23 Joh 20:19-23 Ps 16:6-11
2023-04-16 2:a söndagen i påsktiden Påskens vittnen Sak 8:6-8 1 Pet 1:3-9 Joh 20:24-31 Ps 145:1-7
2023-04-23 3:e söndagen i påsktiden Den gode herden Jer 23:3-8 1 Pet 5:1-4 Joh 10:22-30 Ps 23
2023-04-30 4:e söndagen i påsktiden Vägen till livet 2 Mos 13:20-22 1 Thess 5:9-11 Joh 13:31-35 Ps 147:1-7
2023-05-07 5:e söndagen i påsktiden Att växa i tro Jes 57:15-16 Gal 5:13-18 Joh 17:9-17 Ps 98:1-8
2023-05-14 Bönsöndagen Bönen 1 Kung 3:5-14 Rom 8:24-27 Matt 6:5-8 Ps 13
2023-05-18 Kristi himmelsfärds dag Herre över allting Dan 7:13-14 Apg 1:1-11 (Ef 4:7-13) Joh 17:1-8 Ps 110
2023-05-21 Söndagen före pingst Hjälparen kommer 1 Kung 19:9-16 Apg 1:12-14 Joh 16:12-15 Ps 33:18-22
2023-05-28 Pingstdagen Den heliga Anden Jes 12 Apg 2:1-11 (Ef 2:17-22) Joh 7:37-39 Ps 104:27-31
2023-05-29 Annandag pingst Andens vind över världen Jes 44:1-8 Apg 2:36-41 Joh 12:44-50 Ps 68:10-14, 20-21
2023-06-04 Heliga trefaldighets dag Gud - Fader, Son och Ande 1 Mos 18:1-8 Apg 4:5-12 Joh 11:18-27 Ps 113:1-6
2023-06-11 1:a söndagen e. trefaldighet Vårt dop 1 Mos 7:11-23 Apg 8:26-39 Matt 3:11-12 Ps 66:5-12
2023-06-18 2:a söndagen e. trefaldighet Kallelsen till Guds rike Dom 6:7-16 1 Kor 1:26-31 Mark 2:13-17 Ps 65:2-5
2023-06-24 Midsommardagen Skapelsen 1 Mos 9:8-17 Kol 1:21-23 Mark 6:30-44 Ps 104:1-13
2023-06-25 Den helige Johannes döp. dag Den Högstes profet Jes 42:5-9 Apg 10:37-38 Luk 1:67-80 Ps 96
2023-07-02 4:e söndagen e. trefaldighet Att inte döma Hes 18:30-32 Gal 6:1-7 Luk 6:36-42 Ps 62:2-9
2023-07-09 Apostladagen Sänd mig Jer 1:4-10 Rom 16:1-7 Mark 3:7-19 Ps 40:6-12
2023-07-16 6:e söndagen e. trefaldighet Efterföljelse 1 Kung 19:19-21 1 Kor 9:19-26 Luk 9:51-62 Ps 15
2023-07-23 Kristi förklarings dag Jesus förhärligad 2 Mos 40:34-38 Upp 1:9-18 Luk 9:28-36 Ps 89:12-18
2023-07-30 8:e söndagen e. trefaldighet Andlig klarsyn Jer 7:1-7 Rom 8:14-17 Matt 7:13-14 Ps 119:30-35
2023-08-06 9:e söndagen e. trefaldighet Goda förvaltare Amos 8:4-7 2 Tim 4:1-7 Luk 16:1-13 Ps 8
2023-08-13 10:e söndagen e. trefaldighet Nådens gåvor Jos 24:16-18 1 Kor 12:4-11 Luk 9:46-48 Ps 28:6-9
2023-08-20 11:e söndagen e. trefaldighet Tro och liv Jes 1:10-17 Jak 1:22-25 Matt 23:1-12 Ps 143:6-10
2023-08-27 12:e söndagen e. trefaldighet Friheten i Kristus 2 Mos 23:10-12 Gal 4:31-5:6 Mark 2:23-28 Ps 145:13b-18
2023-09-03 13:e söndagen e. trefaldighet Medmänniskan Jer 38:7-13 Rom 12:16-21 Matt 7:12 Ps 103:1-6
2023-09-10 14:e söndagen e. trefaldighet Enheten i Kristus Amos 9:11-15 1 Kor 1:10-13 Joh 17:18-23 Ps 95:1-7
2023-09-17 15:e söndagen e. trefaldighet Ett är nödvändigt 5 Mos 4:29-31 Fil 4:10-13 Luk 10:38-42 Ps 123
2023-09-24 16:e söndagen e. trefaldighet Döden och livet Job 14:13-15 Fil 1:20-26 Mark 5:35-43 Ps 107:18-22
2023-10-01 Den helige Mikaels dag Änglarna 1 Mos 28:10-17 Upp 12:7-12 (Upp 5:11-14) Joh 1:47-51 Ps 103:19-22
2023-10-08 Tacksägelsedagen Lovsång Jes 12:1-2 (Vish 7:15-22) Kol 3:16-17 Luk 19:37-40 Ps 65:9-14
2023-10-15 19:e söndagen e. trefaldighet Trons kraft Jos 2:1-15 Heb 11:29-33 Mark 2:1-12 Ps 73:23-26
2023-10-22 20:e söndagen e. trefaldighet Att leva tillsammans 1 Mos 18:1-8 (Tob 10:7-13) 2 Tim 1:3-5 Matt 13:53-57 Ps 68:5-7
2023-10-29 21:a söndagen e. trefaldighet Samhällsansvar 2 Mos 23:1-9 2 Kor 8:9-15 Matt 12:15-21 Ps 40:14-18
2023-11-04 Alla helgons dag Helgonen 5 Mos 34:1-5 Heb 12:22-24 Luk 6:20-26 Ps 126
2023-11-05 Söndagen e. Alla helgons dag Vårt evighetshopp Jos 1:10-11 Heb 11:13-16 Luk 20:37-38 Ps 116:1-9
2023-11-12 23:e söndagen e. trefaldighet Förlåtelse utan gräns Hos 11:8-9 1 Thess 5:13-15 Matt 6:9-15 Ps 78:35-39
2023-11-19 Söndagen före domssöndagen Vaksamhet och väntan Amos 8:9-12 Fil 3:20-4:1 Luk 17:20-30 Ps 139:1-18
2023-11-26 Domssöndagen Kristi återkomst Hes 47:6-12 1 Kor 15:22-28 Matt 13:47-50 Ps 102:26-29